Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym éra

éra - synonyma skupina 1: Nezařazeno

období, doba, věk, epocha,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází éra:

Éra je obecné označení pro nějaké výrazné nebo typické období. Jedná se vždy o časový úsek "od-do". Užíváme jej v různých souvislostech a kontextech - např. pro označení nějakého dějiného časového období nebo i v přeneseném významu. Někdy se může jednat i o synonymum pro slovo věk nebo doba.

V praxi se může jednat například o:

 • Éra mučedníků
 • Éra Pavlovských
 • Éra raketoplánů
 • Liberální éra
 • Koloniální éra
 • Predynastická éra
 • Předislámská éra
 • Předkoloniální éra
 • Reléová éra, éra elektronek, polovodičová éra, tranzistorová éra, Éra integrovaných obvodů
 • Seleukovská éra
 • Sovětská éra
 • Španělská éra
 • Zlatá éra

Etikety spojené s :éra

Synonymum slovník éra :: Lexikon éra :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) éra :: éra definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

bialy :: smístim :: bialystoker ::