Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym útvar

útvar - synonyma skupina 1: Nezařazeno

formace, jednotka,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází útvar:

Útvar je obecné pojmenování nějaké entity, která má z hlediska vnějšího pozorovatele nějaký jasně patrný tvar, byla utvářena, vytvářena nebo zformována do nějakého tvaru. Může se jednat o záležitost abstraktní i konkrétní, může jím být jak skupina lidí, tak dílo vytvořené přírodou, může se i o hmotný lidský artefakt, zde vždy záleží na celkovém kontextu.

V praxi se může jednat o :

v matematice
  • geometrický útvar
    • rovinný geometrický útvar
    • prostorový geometrický útvar

Etikety spojené s :útvar

Synonymum slovník útvar :: Lexikon útvar :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) útvar :: útvar definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

pilot whale :: spreachallóimid :: common blackfish ::