Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym alkoholik

alkoholik - synonyma skupina 1: Nezařazeno

piják, pijan, notorik,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází alkoholik:

Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván.

Etikety spojené s :alkoholik

Synonymum slovník alkoholik :: Lexikon alkoholik :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) alkoholik :: alkoholik definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

shrianaim :: knock about :: shrianaimid ::