Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym aspekt

aspekt - synonyma skupina 1: Nezařazeno

zřetel,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází aspekt:

Slovo aspekt (z lat. aspectus, pohled, náhled) může znamenat :

 • hledisko, stanovisko, úhel pohledu (zorný úhel) na nějakou skutečnost
 • vzhled, podoba, stránka nějaké věci
 • aspekt (astronomie) – vzájemná poloha nějakého nebeského tělesa vůči Slunci
 • aspekt (lingvistika) – lexikálněsémantická kategorie slovesa vyjadřující časovost slovesného děje (slovesný vid – dokonavost/nedokonavost slovesa)
 • aspekt (ekologie) – vzhled a podoba biocenózy v určitém období roku
  • zimní aspekt
  • předjarní aspekt
  • jarní aspekt
  • letní aspekt
  • pozdně letní aspekt
  • podzimní aspekt

Přímé výsledky hledání slova : aspekt:

Etikety spojené s :aspekt

Synonymum slovník aspekt :: Lexikon aspekt :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) aspekt :: aspekt definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

shuaimhnítí :: plan of action :: shuaimhniú ::