Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym balík

balík - synonyma skupina 1: Nezařazeno

křupan,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází balík:

Balík, zdrobněle balíček, je obecné označení pro něco zabaleného a navzájem spojeného do jednoho kusu. V praxi se může jednat o:

  • kancelářský balík – v informatice označení pro skupinu kancelářského software prodávaného jako celek
  • balík (zásilka) – zásilka určená pro přepravu menšího množství předmětů nebo látky např. poštou (poštovní balík) či zásilkovou službou
  • vlnový balík - ve fyzice prostorově lokalizovaná superpozice vln blízké frekvence, šířící se stejným směrem

Etikety spojené s :balík

Synonymum slovník balík :: Lexikon balík :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) balík :: balík definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

shúdáinise :: stand for :: shúdaire ::