Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym bezpráví

bezpráví - synonyma skupina 1: Nezařazeno

křivda, nespravedlnost,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází bezpráví:

Bezpráví je označení pro křivdu, nespravedlnost nebo příkoří. Obvykle se tak označuje zejména systémové příkoří spočívající v tom, že mocenský systém (zejména stát) buď sám aktivně porušuje lidská práva nebo nezajišťuje účinně jejich ochranu.

Viktor Knapp ve své Teorii práva uvádí, že bezpráví je zpravidla chápáno subjektivně (někomu se děje), přičemž právní jazyk se bez pojmu bezpráví obejde. Knapp rozlišuje tři významy tohoto slova:

  • nedostatek (objektivního) práva
  • protiprávnost (rozpor s objektivním právem)
  • nespravedlnost (stav odporující spravedlnosti, tedy etickému požadavku)

Etikety spojené s :bezpráví

Synonymum slovník bezpráví :: Lexikon bezpráví :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) bezpráví :: bezpráví definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

beard worm :: shuiríteá :: pogonophoran ::