Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym degradace

degradace - synonyma skupina 1: Nezařazeno

sesazení,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází degradace:

Degradace (z angl. gradekvalita, úroveň) obecně znamená znehodnocení, pokles, zhoršení kvality, snížení hodnoty, v praxi se může jednat o:

  • společenská degradace
    • degradace osobnosti – hluboký úpadek, nenávratná změna osobnosti nějakého člověka
    • vojenská degradace – snížení vojenské nebo policejní hodnosti
    • církevní degradace – těžký církevní trest, kdy je duchovní zbaven svého církevního zplnomocnění a stává se opět laikem

Přímé výsledky hledání slova : degradace:

Etikety spojené s :degradace

Synonymum slovník degradace :: Lexikon degradace :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) degradace :: degradace definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

slóivéinise :: metallurgical engineer :: slópála ::