Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym dopravce

dopravce - synonyma skupina 1: Nezařazeno

přepravce,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází dopravce:

Dopravce je zkrácený výraz pro provozovatele, který je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní. Dopravcem je provozovatel dopravy osobní i nákladní, veřejné i smluvní neveřejné. Zákon o dráhách dopravce označuje termínem provozovatel drážní dopravy. Vždy se jedná o subjekt, který realizuje vlastní činnost přemístění v prostoru a čase.

Z právního hlediska je dopravce jedním z účastníků přepravní smlouvy:

  • v osobní dopravě se jedná o smlouvu o přepravě osob (§ 760 a násl. občanského zákoníku, jde tedy o tzv. absolutní neobchod)
  • v nákladní dopravě se jedná buď o smlouvu o přepravě věci, jde-li o obchodní závazkový vztah (§ 610 a násl. obchodního zákoníku), nebo o smlouvu o přepravě nákladu (§ 765 a násl. občanského zákoníku)

Etikety spojené s :dopravce

Synonymum slovník dopravce :: Lexikon dopravce :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) dopravce :: dopravce definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

sníomhaimis :: hallux :: sníomhainn ::