Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym exaktní

exaktní - synonyma skupina 1: Nezařazeno

přesný,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází exaktní:

Tato stránka nesplňuje požadavky na encyklopedický článek. Pokud tato stránka může být rozšířena do encyklopedického článku místo pouhé slovníkové definice, prosíme, pomozte nám s tím a poté odstraňte tuto zprávu. Popisuje-li stránka více významů daného pojmu, které by bylo možné popsat encyklopedickými články, zvažte její předělání v rozcestník. V opačném případě můžete pomoci tím, že článek v rámci přípravy na přesun zformátujete podle zvyklostí Wikislovníku. Pokud se domníváte, že stránka požadavky na encyklopedický článek splňuje, uveďte své námitky na diskusní stránce a odstraňte tuto šablonu.

Exaktní (lat. exactus od exigó, vyžaduji, zkoumám, měřím) znamená v moderním použití přesný, určený náročným měřením a podobně. Slovo se používá jak v běžné řeči jako synonymum pro přesnost ("exaktní polovice"), tak i v různých oborech:

  • Exaktní věda je věda založená na přesných výpočtech, co nejpřesnějších měřeních a přísně testovaných hypotézách, takže dovoluje kvantitativní předpovědi.

Přímé výsledky hledání slova : exaktní:

Etikety spojené s :exaktní

Synonymum slovník exaktní :: Lexikon exaktní :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) exaktní :: exaktní definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

black cherry tree :: spíonadar :: rum cherry ::