Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym hantýrka

hantýrka - synonyma skupina 1: Nezařazeno

jazyk, slang, ľargon, argot,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází hantýrka:

Slang je nespisovný útvar jazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové nebo profesní skupině. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě.

Někdy se rozlišuje:

  • slovní zásoba profesionální – zahrnující nespisovné názvy odborné rozšířené v daném pracovním okruhu (profesní slang, respektive profesní názvosloví – neoficiální odborná terminologie),
  • slovní zásoba slangová (slang v užším smyslu) – zahrnující nespisovné výrazy užívané zájmovými skupinami,
  • žargon (z francouzského jargon – cvrlikání, nesrozumitelný jazyk) – konkrétní jazykový projev, obsahující mnoho slangových a profesních výrazů; v podstatě stejný význam má i výraz hantýrka.

Etikety spojené s :hantýrka

Synonymum slovník hantýrka :: Lexikon hantýrka :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) hantýrka :: hantýrka definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

shruthófar :: Pydna :: shruthóidh ::