Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym hodnota

hodnota - synonyma skupina 1: Nezařazeno

význam, jakost, kvalita, důleľitost, dosah,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází hodnota:

Hodnota je údaj vzniklý objektivním/subjektivním posouzením hmotné/nehmotné podstaty a je vyjádřený v určitých měřitelných/neměřitelných jednotkách. Je vyjádřen komparativně ve vztahu k obecně přijímaným jednotkám reálným, např. měna, kusy, či imaginárním jakými jsou abstraktní termíny mnoho, velmi, nezvykle mnoho, vůbec apod. V běžném životě je hodnota chápána obvykle v kvantitativní podobě. V různých oborech může mít tyto významy:

Ekonomie:

 • Ekonomická hodnota
  • hodnota směnná, jež se vyjadřuje cenou při směně;
  • hodnota užitná, vyjadřující užitečnost nebo žádoucnost zboží či služby;
  • hodnota pro zákazníka (customer value) je poměr mezi užitkem a náklady;
  • hodnota pro vlastníky (shareholder value) je hodnota podniku nebo podílu pro majitele nebo akcionáře;
  • hodnota pro účastníky (stakeholder value) je hodnota pro všechny zúčastněné, tj. majitele, zaměstnance, státní správu atd.;
  • hodnota celní je základ pro vyměření cla.

Etikety spojené s :hodnota

Synonymum slovník hodnota :: Lexikon hodnota :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) hodnota :: hodnota definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

snorcallaímid :: bight :: snorcallaímis ::