Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym imperativ

imperativ - synonyma skupina 1: Nezařazeno

rozkazovací způsob,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází imperativ:

Imperativ (též rozkazovací způsob) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje přímý rozkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití imperativu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se imperativ používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. Mnohdy však lze vyjádřit rozkaz i v jiné osobě – časté je tzv. trojčlenné paradigma: 2. osoba jednotného čísla a 1. a 2. osoba množného čísla. V 1. osobě množného čísla se používá zpravidla jako výzva do vlastních řad.

V písmu se výpovědi obsahující imperativ ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

Etikety spojené s :imperativ

Synonymum slovník imperativ :: Lexikon imperativ :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) imperativ :: imperativ definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

dryer :: steirileoimis :: drier ::