Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym infarkt

infarkt - synonyma skupina 1: Nezařazeno

mrtvice,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází infarkt:

Jako infarkt (česky též záhať) se v lékařství označuje místní odumření tkáně způsobené uzavřením příslušné zásobovací tepny. Ta může být blokována překážkou (krevní sraženinou, nánosem cholesterolu apod.), mechanicky stlačena nebo protržena v důsledku úrazu.

K onemocněním způsobeným či jinak souvisícím s infarktem patří:

  • infarkt myokardu – infarkt srdeční tkáně
  • plicní embolie – infarkt plic - pouze na podkladě předchozí venostázy v malém (plicním) oběhu (např. z důvodu selhání levého srdce)
  • mozková mrtvice – z 80 % zapříčiněna infarktem
  • choroba vnějšího sevření cév – nejhorší formou je gangréna
  • antifosfolipidní syndrom
  • sepse – otrava krve
  • temporální arteritida
  • kýla – hernie
  • volvulus

Etikety spojené s :infarkt

Synonymum slovník infarkt :: Lexikon infarkt :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) infarkt :: infarkt definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

out of breath :: stíbheadóra :: panting ::