Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym informace

informace - synonyma skupina 1: Nezařazeno

zpráva,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází informace:

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost (entropii) systému (např. příjemce / uživatele informace). Množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému, kterou měl systém před přijetím informace, a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila.

Užší významy informace lze zhruba roztřídit takto:

  • V běžné řeči:
    • informace jako vědění, které lze předávat, jako obsah zprávy či sdělení;
    • informace (plurál) - místo, kde se lze o něčem informovat.

Etikety spojené s :informace

Synonymum slovník informace :: Lexikon informace :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) informace :: informace definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

stíleálfaidh :: magnification :: stíleálfaidís ::