Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym iniciativa

iniciativa - synonyma skupina 1: Nezařazeno

podnět,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází iniciativa:

Iniciativa (angl. initiative, z lat. initiare, zahájit, začít) je podnět nebo popud k vykonání nějaké činnosti či rozhodnutí.

Slovo iniciativa je obsaženo například v těchto termínech:

 • Právní úkon, jímž je zahájen legislativní, správní nebo jiný mocenský proces
  • zákonodárná iniciativa – předložení návrhu zákona zákonodárnému orgánu, příp. něčí právo k takovému úkonu
  • poslanecká iniciativa – návrh zákona, usnesení apod. vzešlý od poslance nebo skupiny poslanců
  • senátní iniciativa – senátní návrh zákona
  • lidová iniciativa – petice skupiny občanů například za vypsání referenda o konkrétním tématu v systému přímé demokracie
  • zahájení správního řízení
  • vlastní iniciativa – termín používaný zejména pro postup, kdy úřad či soud o něčem jedná nebo rozhodne bez návrhu či podnětu od jiné osoby (např. účastníka řízení)

Etikety spojené s :iniciativa

Synonymum slovník iniciativa :: Lexikon iniciativa :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) iniciativa :: iniciativa definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

bluish :: stíleoidh :: blueish ::