Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym instalace

instalace - synonyma skupina 1: Nezařazeno

přísluąenství,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází instalace:

Slovo instalace není jednoznačné a jako takové může vyjadřovat více různých významů :

  • instalace (činnost) – umístění, rozmístění, montáž, instalování inženýrského rozvodu do nějakého jiného technického zařízení (např. přívod plynu, rozvod vody, přívod elektrické energie, klimatizace a jiné vzduchotechniky v nějaké budově apod.)
  • instalace (vybavení) – již hotové technické vybavení budovy, například plynový rozvod, vodovod, elektrické vedení apod.
    • odtud pak pochází odvozené slovo elektroinstalace

Etikety spojené s :instalace

Synonymum slovník instalace :: Lexikon instalace :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) instalace :: instalace definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

stílíteá :: puritan :: stílítear ::