Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym interakce

interakce - synonyma skupina 1: Nezařazeno

vzájemné působení,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází interakce:

Interakce (lat. interactio od inter-agere, jednat mezi sebou) znamená vzájemné působení, jednání, ovlivňování všude tam, kde se klade důraz na vzájemnost a oboustrannou aktivitu na rozdíl od jednostranného, například kauzálního působení.

Užívá se ve dvojím poněkud odlišném významu:

  • Vzájemné působení mezi částicemi, tělesy či látkami, zejména v chemii a fyzice, může mít povahu oboustranně působící síly nebo vazby, ale také vzájemného ovlivňování dvou procesů, dvou léčiv a podobně.
  • Vzájemné jednání mezi osobami nebo společenskými skupinami: vzájemné ovlivňování, obousměrná komunikace, střídání dotazů a odpovědí, obousměrné působení, souhra, střetnutí a pod.

Etikety spojené s :interakce

Synonymum slovník interakce :: Lexikon interakce :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) interakce :: interakce definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

blue-headed vireo :: stiúraigí :: Vireo solitarius solitarius ::