Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym invektiva

invektiva - synonyma skupina 1: Nezařazeno

výpad,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází invektiva:

Urážka je výrok nebo čin, který snižuje jinou osobu či skupinu a poškozuje její pověst nebo zpochybňuje její čest. Zda nějaký výrok nebo čin je nebo není urážka, závisí pochopitelně jak na jednání a úmyslu napadajícího, tak také na vnímání napadeného.

Urážlivé je jednání, které lze vnímat jako urážku.

Podobný význam má také:

  • invektiva (z lat. invectivus, někoho napadající)
  • difamace (lat. poškozování pověsti)
  • affront (z franc. affronter, napadnout, postavit se proti)
  • outrage (franc. i angl.)

Přímé výsledky hledání slova : invektiva:

Etikety spojené s :invektiva

Synonymum slovník invektiva :: Lexikon invektiva :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) invektiva :: invektiva definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

copper sulfate :: stobhfainn :: copper sulphate ::