Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym jméno

jméno - synonyma skupina 1: Nezařazeno

název, označení, pojmenování, zvuk,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází jméno:

Slovo jméno, latinsky nomen, může mít v jazykovědě následující významy:

  • Jméno (mluvnice) – běžně užívaný termín pro druhy slov a slovních spojení vykazující gramatické kategorie pádu, gramatického čísla a jmenného rodu.
  • Jméno (vlastní jméno, proprium) – pojmový protiklad jména obecného, apelativa.
  • Jméno (rodné jméno, resp. křestní jméno) – druh antroponyma, nedědičné vlastní jméno osoby.

Etikety spojené s :jméno

Synonymum slovník jméno :: Lexikon jméno :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) jméno :: jméno definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

excretion :: straidhneálainn :: excreta ::