Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym klasifikace

klasifikace - synonyma skupina 1: Nezařazeno

roztřídění,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází klasifikace:

Klasifikace (z lat. classis, třída) znamená doslova třídění, zařazování do různých tříd. Pokud mezi těmito třídami platí nějaké uspořádání (například T1 < T2 < ... Tn), znamená zároveň i hodnocení.

Ve školství
  • hodnocení školních výsledků žáků (na základních a zvláštních školách) - viz vysvědčení
  • posuzování výsledků studijní činnosti u studentů (na odborných, středních a vysokých školách)

Etikety spojené s :klasifikace

Synonymum slovník klasifikace :: Lexikon klasifikace :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) klasifikace :: klasifikace definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

boggy :: stuamófar :: marshy ::