Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym konfederace

konfederace - synonyma skupina 1: Nezařazeno

sdruľení, svaz, svazek,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází konfederace:

Konfederace je spolek nebo sdružení, zpravidla mezi státy. Podle státoprávní teorie lze konfederaci definovat jako volný svazek států, jehož členské státy zůstávají subjekty mezinárodního práva.

Sdružení států je označováno jako spojení dvou nebo několika suverénních států, které je podloženo a uzavřeno na základě mezinárodní smlouvy. Členské státy pak mají vlastní společné orgány, které spravují společné záležitosti, které se zpravidla týkají společné obrany, politiky a diplomacie. V ostatních směrech zůstávají, nebo mohou zůstat sdružené státy v jednání samostatné. Členské státy konfederace mají obvykle garantováno právo ústavou nebo smlouvou z ní vystoupit.

Konfederaci tvořily v minulosti tyto státy:

  • Švýcarsko v letech 1815—1848 a 1921—1978 (slovo konfederace si ponechalo v románských úředních jazycích ve svém názvu dodnes)
  • Spojené státy americké v letech 1776—1787 (také v letech 1861—1865, viz Konfederované státy americké)
  • Senegambie v letech 1982—1989 (Senegal a Gambie)
  • 1. Rýnský spolek v letech 1645— (spojenectví několika německých panovníků na ochranu nezávislosti)
  • 2. Rýnský spolek v letech 1806—1813 (konfederace německých států pod francouzskou hegemonií Napoleona I.)
  • Německý spolek v letech 1815—1866
  • Severoněmecký spolek v letech 1866—1871
  • Srbsko a Černá Hora v letech 2003-2006

Etikety spojené s :konfederace

Synonymum slovník konfederace :: Lexikon konfederace :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) konfederace :: konfederace definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

suirbhéireachta :: bone-forming cell :: suirbhéireachtaí ::