Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym linka

linka - synonyma skupina 1: Nezařazeno

čára, tra», spojení, linie, přímka,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází linka:

Linka je slovo s mnoha speciálními významy:

  • čára, např. orientační čára při ručním psaní nebo zápisu not (pomocná linka, horní linka, linkování)
  • dopravní linka, trasa pravidelného dopravního spojení, například autobusová linka, lodní linka), viz Linková doprava
  • telekomunikační propojení – datová linka, dálnopisná linka, telegrafní linka, telefonní linka
  • soustava několika strojů, které v navazujících operacích provádějí zpracování polotovaru – výrobní linka, montážní linka, plnicí linka, posklizňová linka, případně nějaký typ povrchové úpravy – mycí linka, galvanická linka, lakovací linka
    • třídící linka – poštovních zásilek, sklizené zeleniny nebo ovoce
    • dráha, po níž se pohybuje opracovávaný nebo vyráběný výrobek
    • kuchyňská linka – sestava kuchyňského nábytku, používaného pro přípravu jídel

Etikety spojené s :linka

Synonymum slovník linka :: Lexikon linka :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) linka :: linka definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

taistealaím :: Burgundy sauce :: taistealaímid ::