Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym lokomoce

lokomoce - synonyma skupina 1: Nezařazeno

pohyb,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází lokomoce:

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod. Různé druhy pohybu jsou studovány v různých vědních oborech. Pohyb je základním projevem existence hmoty.

Pokud není uvedeno jinak, je obvykle pod pojmem pohyb chápán určitý druh mechanického pohybu.

Ve vědě může pohyb označovat: Fyzikální pohyb zahrnuje všechny děje, při nichž dochází k fyzikální změně hmoty. Mezi jeho nejdůležitější části patří

  • Mechanický pohyb
  • Molekulový pohyb
  • Tepelný pohyb
  • Elektrický pohyb (elektrický proud)
  • Chemický pohyb zahrnující chemické procesy
  • Biologický pohyb zahrnující změny živé hmoty
    • Lokomoce člověka (schopnost pohybu v prostoru pomocí svalové činnosti)
    • Lokomoce živočichů

Etikety spojené s :lokomoce

Synonymum slovník lokomoce :: Lexikon lokomoce :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) lokomoce :: lokomoce definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

taithnisc :: censorship :: t-aithreachas ::