Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym nafta

nafta - synonyma skupina 1: Nezařazeno

olej,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází nafta:

{{{PubChem}}}

ChEBI {{{ChEBI}}} UN kód 1202 Vlastnosti Molární hmotnost různá Teplota varu 163–357 °C Hustota 0,84 g/cm³ (15 °C) Rozpustnost ve vodě 2 mg/100 ml (20 °C) Tlak páry 0,1 kPa (15,5 °C)0,4 kPa (40 °C) Bezpečnost Zdraví škodlivý (Xn) R-věty R40 S-věty S2 S36/37

GHS08

H-věty H351 NFPA 704 Teplota vzplanutí 71 °C nebo více Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). Nafta ve vodě

Motorová nafta (řidčeji nafta nebo diesel) je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150 - 370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku.

Motorová nafta slouží (mimo jiné) jako palivo pro vznětové motory. O aditivaci motorové nafty pojednává článek Aditiva do paliv.

Pozor si musejí dávat řidiči především v zimě. Nafta může na rozdíl od benzínu zmrznout. Benzín obsahuje uhlovodíky aromatického charakteru a rozvětvené uhlovodíky, které mají velmi vysoká oktanová čísla a současně mají i velmi dobré nízko teplotní vlastnosti, takže u benzínu zamrzání nehrozí. U motorové nafty je to naopak, protože aby byla kvalitní, tak musí obsahovat právě delší řetězce nerozvětvených uhlovodíků, mezi které patří parafinické uhlovodíky, které trpí tím problémem, že při nízkých teplotách vytvářejí krystaly, a tím tak způsobují zamrzávání nafty.

V letním období stačí vyrábět naftu, která může mít horší nízkoteplotní vlastnosti. V období od poloviny listopadu až do konce února je pak vyráběna klasická zimní motorová nafta, která musí splňovat přísná kritéria, aby se nevytěsňovaly už dříve zmíněné parafinické látky. Pokud tedy prodejce nakoupí ve správný okamžik správnou naftu, rafinérie jsou na to připraveny už s předstihem, tak by k žádnému problému nemělo dojít.

Provozovatel čerpací stanice by měl před zimním obdobím nádrž dobře odkalit. To samé se týká i motoristy, aby neměl vodu v nádrži. Na zimu se může připravit tím, že si na čerpacích stanicích koupí určité chemické prostředky, které se přidávají do paliva, a které způsobí, že se voda v palivu lépe rozpustí, a tak nezpůsobuje problémy ve formě ledových krystalků. Ledové krystalky totiž mohou ucpat palivový filtr a auto se nerozjede.

Směsná motorová nafta (řidčeji SMN, SMN 30 nebo Eko diesel) je motorové palivo, které je vyráběno z klasické fosilní motorové nafty (69%) a biosložky MEŘO (31%) dle normy ČSN 656508. SMN je volně mísitelná se standardní motorovou naftou. Díky daňovému zvýhodnění, které souvisí s celoevropskou podporou paliv z obnovitelných zdrojů, je SMN o cca 2,50 - 3,00 Kč/l levnější než klasická motorová nafta.

Mísitelnost se standardní motorovou naftou. SMN je volně mísitelná se standardní motorovou naftou, tudíž při tankování není nutné brát ohled na to, zdali je v nádrži motorová nafta či nafta s příměsí biosložky.

Přechod na provoz s SMN SMN má čistící vlastnosti v palivové soustavě i ve vlastním motoru. V praxi to znamená, že rozpouští usazeniny vzniklé provozem na standardní motorovou naftu. To je ve výsledku pozitivní jev, nicméně je nutné věnovat větší pozornost stavu palivového filtru, kde se tyto nečistoty usazují a dále olejovému filtru, neboť při rozpouštění úsad v motoru část takto uvolněných úsad kontaminuje motorový olej a část úsad se vypustí ve výfukových plynech. Proto se doporučuje důslednější kontrola v obou systémech.

Požadavky na skladování SMN obsahuje biosložku, která je hygroskopická. Pokud dojde v průběhu nevhodného nebo dlouhodobého (více než 3 měsíce) skladování k zvýšení obsahu vody, může dojít k znehodnocení paliva.

Provozní testování SMN Směsná motorová nafta (výrobce: PARAMO, a.s) byla dlouhodobě testována. Výsledky dlouhodobého provozního ověření je možné získat na webu České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (http://www.cappo.cz/ftp/05_prezentace_preol_sgs_agrotec.pdf) .

Dělení směsné motorové nafty podle použitelnosti v závislosti na klimatických podmínkách a její distribuce:

  • Letní - Třída B - filtrovatelnost: 0° C, distribuce: 15.04. - 30.09.
  • Přechodová - Třída D - filtrovatelnost: - 10° C, distribuce: 01.10. - 15.11.
  • Zimní - Třída F - filtrovatelnost: - 20° C, distribuce: 16.11. - 28.02.
  • Přechodová - Třída D - filtrovatelnost: - 10° C, distribuce: 01.03. - 14.04.
  • Arktická - Třída - filtrovatelnost: - 20 °C až - 44 °C

Přímé výsledky hledání slova : nafta:

Etikety spojené s :nafta

Synonymum slovník nafta :: Lexikon nafta :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) nafta :: nafta definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

brewer's mole :: teamhrach :: hair-tailed mole ::