Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym nemorální

nemorální - synonyma skupina 1: Nezařazeno

nemravný,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází nemorální:

Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty). Používá se ve dvojím významu:

  • v normativním významu znamená to, co je z vnitřního přesvědčení správné nebo naopak nepřípustné, případně i soubor principů, podle nichž se má lidské jednání a rozhodování hodnotit;
  • v popisném významu je to pojem pro to, čím se členové určité společnosti nebo skupiny fakticky řídí, co jejich společnost vyžaduje a co naopak odmítá.

Etikety spojené s :nemorální

Synonymum slovník nemorální :: Lexikon nemorální :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) nemorální :: nemorální definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

thabhófá :: suntanned :: thabhófaí ::