Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym nestor

nestor - synonyma skupina 1: Nezařazeno

senior,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází nestor:

Nestor je slovo s několika významy:

  • Něstor byl středověký mnich pečorského Kláštera v Kyjevě, který bývá někdy označován za autora nejstarší dochované ruské letopisné sbírky zvané Povesť vremennych let (též Nestorova kronika či letopis).
  • Nestór byl v řecké mytologii nejmladší syn Nelea, pylského krále na Peloponésu a jeho ženy Chloris.
  • Nestor (osoba) (s malým „n“) v češtině označuje nejstaršího člověka v nějaké společnosti, nejčastěji v pracovním kolektivu (např. nestor české vědy, nestor českého divadla apod.), obvykle je implicitně tímto označením vyjádřena i moudrost tohoto člověka. Možná synonyma jsou stařešina či senior. Přívlastek nestor v tomto významu byl používán již v Antice, je odvozen od výše uvedeného - Nestor (mytologie), který jako nejstarší účastník trojské války nevykonal žádné hrdinské činy, ale bavil Řeky svými historkami z mládí - Ovidius jej nechal podrobně vyprávět o boji Lapithů s Kentaury (Proměny XII 169-579).
  • Nestor (rod) je rod papoušků s ostrým zahnutým zobákem. Na Novém Zélandu žijí dva druhy, druh na Norfolku v Oceánii vyhynul.

Etikety spojené s :nestor

Synonymum slovník nestor :: Lexikon nestor :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) nestor :: nestor definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

thaifeoinn :: ignore :: thaifeoir ::