Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym neutrální

neutrální - synonyma skupina 1: Nezařazeno

nestranný,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází neutrální:

Neutralita označuje:

  • neutralita
  • ve fyzice je neutralita vztahována obvykle k nepřítomnosti silového působení elektrického náboje – viz neutrální náboj, neutrální částice
  • v chemii se neutralitou chápe stav, kdy roztok není ani kyselý ani zásaditý – viz neutrální roztok
  • v matematice je neutralita vztahována k operandům, které při dané operaci nemění druhý operand – viz neutrální prvek
  • v mezinárodním právu neutralita státu
  • v mezilidských vztazích neutralita označuje nestrannost postoje k otázce, v níž dochází ke sporu.
  • v ekonomii označuje pojem neutralita peněz jev, kdy změna monetární politiky státu nezmění makroekonomické veličiny, někdy se také hovoří o superneutralitě peněz.
  • neutrální úhel pohledu (též nezaujatý úhel pohledu)

Etikety spojené s :neutrální

Synonymum slovník neutrální :: Lexikon neutrální :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) neutrální :: neutrální definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

brush kangaroo :: thaifígí :: wallaby ::