Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym poplatek

poplatek - synonyma skupina 1: Nezařazeno

daň, dávka, clo,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází poplatek:

Poplatek je jednorázová peněžní částku, která je vybírána například za nějakou službu. O poplatcích se mluví zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům (státu, obcím – některé právní předpisy používají termín „poplatek“ pouze v tomto významu), avšak i u služeb poskytovaných soukromými subjekty. Zpravidla jde o paušální cenu nebo příplatek (složku ceny).

Těmi poplatky, které jsou určeny do státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, se zabývá zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Poplatky jsou například:

 • dálniční poplatek
 • koncesionářský poplatek
 • regulační poplatek ve zdravotnictví
 • soudní poplatek
 • notářský poplatek
 • správní poplatek
 • místní poplatek
  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  • poplatek z ubytovací kapacity
  • poplatek ze vstupného
  • poplatek ze psů
  • poplatek za užívání veřejného prostranství
  • poplatek za povolení k vjezdu
  • poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
  • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
  • poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

Etikety spojené s :poplatek

Synonymum slovník poplatek :: Lexikon poplatek :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) poplatek :: poplatek definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

bereave :: sleithe :: divest ::