Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym ráj

ráj - synonyma skupina 1: Nezařazeno

rajská zahrada, nebe,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází ráj:

Ráj (hebrejsky: eden či edem) je v některých náboženstvích místo, kde po smrti existují duše spravedlivých a bohabojných věřících (v křesťanství ve věčné blaženosti, v islámu v rozkoši). Opakem ráje je peklo.

Je to součást jiného světa. Podle křesťanských představ byl ráj ztracen v důsledku prvotního hříchu, je symbolicky situovaný na Východě, který je také symbolem Ježíše Krista. Proto jsou křesťanské kostely zpravidla orientované tak, aby presbyterium (svatyně) a oltář směřovaly na východ, k ráji. Ráj (resp. Nebe) je cílem největších nadějí.

V Starém Zákoně nacházíme zmínky o ráji v:

  • Genesis 2:8 Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ,

Etikety spojené s :ráj

Synonymum slovník ráj :: Lexikon ráj :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) ráj :: ráj definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

shell bean :: t-eipiciúrachas :: shell bean plant ::