Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym racionální

racionální - synonyma skupina 1: Nezařazeno

rozumový, logický, rozumný,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází racionální:

Tato stránka nesplňuje požadavky na encyklopedický článek. Pokud tato stránka může být rozšířena do encyklopedického článku místo pouhé slovníkové definice, prosíme, pomozte nám s tím a poté odstraňte tuto zprávu. Popisuje-li stránka více významů daného pojmu, které by bylo možné popsat encyklopedickými články, zvažte její předělání v rozcestník. V opačném případě můžete pomoci tím, že článek v rámci přípravy na přesun zformátujete podle zvyklostí Wikislovníku. Pokud se domníváte, že stránka požadavky na encyklopedický článek splňuje, uveďte své námitky na diskusní stránce a odstraňte tuto šablonu.

Racionální (lat. rationalis, od ratio, poměr, důvod, rozum) znamená rozumný, rozumově vysvětlitelný a v matematice vyjádřitelný jako poměr. Racionální důvod je takový, který umíme vysvětlit a podepřít argumenty. Opakem racionálního je iracionální.

V matematice:

  • Racionální čísla
  • Racionální funkce
  • Racionální Bézierova křivka
  • Racionální algoritmus de Casteljau

Etikety spojené s :racionální

Synonymum slovník racionální :: Lexikon racionální :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) racionální :: racionální definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

taithíonn :: bowdlerisation :: t-aithiseoir ::