Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym reduplikace

reduplikace - synonyma skupina 1: Nezařazeno

zdvojení,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází reduplikace:

Reduplikace (z lat reduplicatio) je výraz, který podle oboru a použití znamená:

  • reduplikace (lingvistika) – označuje případ tvoření slov, kdy se zdvojují hlásky (geminace), samohlásky, slabiky nebo celá slova, v některých jazycích se reduplikací vytváří plurál
  • reduplikace (matematika) – reduplikace krychle je jeden ze tří nejslavnějších antických konstrukčních problémů
  • reduplikace (genetika) – druhý cyklus replikace DNA, a to předtím, než došlo k jakémukoliv buněčnému dělení

Etikety spojené s :reduplikace

Synonymum slovník reduplikace :: Lexikon reduplikace :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) reduplikace :: reduplikace definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

thollaidís :: Colombo :: thollaigí ::