Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym regál

regál - synonyma skupina 1: Nezařazeno

polička, stojan, police, podstavec,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází regál:

Regál (z lat. regalis, královský) může znamenat:

 • regál (police)
 • regál (hudební nástroj), starý jazýčkový hudební nástroj podobný varhanům nebo jeho část (skupinu rejstříků).
 • výsadní či monopolní práva panovníka, regály nebo regalia. Souvisela s různými aspekty hospodářství, těžbou drahých kovů, ražbou mincí aj., například:
  • pozemkový regál – práva z výlučného vlastnictví půdy
  • lesní a lovecký regál – práva z výlučného užívání lesů
  • horní regál – příjmy z využívání veškerého nerostného bohatství a těžby
  • mincovní regál – nárokované právo panovníka na ražbu mincí
  • židovský regál – svrchovaná moc panovníka nad Židy ve svém státě a výsadní právo na zisk z jejich činnosti
  • regál rybolovu, přívozu a mlýnů.

Etikety spojené s :regál

Synonymum slovník regál :: Lexikon regál :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) regál :: regál definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

theisilítí :: calan :: theisiliú ::