Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym registr

registr - synonyma skupina 1: Nezařazeno

rejstřík,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází registr:

Registr nebo také rejstřík (z lat. registrum od regeró, zanést, zapsat, a regestum, seznam) je seznam či katalog, který se snaží o úplnost. Může znamenat:

 • registr procesoru
 • registry – elektronika
 • registr Windows (Windows Registry)
 • seznam jmen nebo pojmů v odborné knize (index) s odkazy na stránky
 • u varhan sadu píšťal se stejnou barvou zvuku
 • jmenný prostor na Wikipedii
 • veřejný seznam právně důležitých skutečností, kde by měly být zachyceny všechny případy, například:
  • Centrální registr obyvatelstva (CRO)
  • rejstřík trestů [1]
  • obchodní rejstřík [2]
  • letecký rejstřík [3]
  • insolvenční rejstřík
  • integrovaný registr znečišťování
  • registr dlužníků
  • registr úpadců
  • seznam léčivých přípravků, "registr léčiv" [4]

Etikety spojené s :registr

Synonymum slovník registr :: Lexikon registr :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) registr :: registr definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

capital of sweden :: thollán :: Stockholm ::