Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym relativní

relativní - synonyma skupina 1: Nezařazeno

poměrný,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází relativní:

Tato stránka nesplňuje požadavky na encyklopedický článek. Pokud tato stránka může být rozšířena do encyklopedického článku místo pouhé slovníkové definice, prosíme, pomozte nám s tím a poté odstraňte tuto zprávu. Popisuje-li stránka více významů daného pojmu, které by bylo možné popsat encyklopedickými články, zvažte její předělání v rozcestník. V opačném případě můžete pomoci tím, že článek v rámci přípravy na přesun zformátujete podle zvyklostí Wikislovníku. Pokud se domníváte, že stránka požadavky na encyklopedický článek splňuje, uveďte své námitky na diskusní stránce a odstraňte tuto šablonu.

Relativní (z lat. relatio, zpráva o něčem, vztah) znamená vztažený k něčemu jinému, poměrný. Protiklad relativního je absolutní.

 • Relativní adresa – adresa (programování)
 • Relativní atomová hmotnost
 • Relativní četnost
 • Relativní chyba – chyba aproximace
 • Relativní index lomu
 • Relativní pohyb
 • Relativní molekulová hmotnost
 • Relativní obchod – obchodní závazkový vztah
 • Relativní permeabilita
 • Relativní permitivita
 • Relativní sluch
 • Relativní vlhkost vzduchu

Etikety spojené s :relativní

Synonymum slovník relativní :: Lexikon relativní :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) relativní :: relativní definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

california pitcher plant :: thibhreacha :: Darlingtonia californica ::