Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym rigorózní

rigorózní - synonyma skupina 1: Nezařazeno

přesný, přísný, nekompromisní,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází rigorózní:

Tato stránka nesplňuje požadavky na encyklopedický článek. Pokud tato stránka může být rozšířena do encyklopedického článku místo pouhé slovníkové definice, prosíme, pomozte nám s tím a poté odstraňte tuto zprávu. Popisuje-li stránka více významů daného pojmu, které by bylo možné popsat encyklopedickými články, zvažte její předělání v rozcestník. V opačném případě můžete pomoci tím, že článek v rámci přípravy na přesun zformátujete podle zvyklostí Wikislovníku. Pokud se domníváte, že stránka požadavky na encyklopedický článek splňuje, uveďte své námitky na diskusní stránce a odstraňte tuto šablonu.

Rigidní (z lat. rigidus) znamená tuhý, neohebný. Opak je flexibilní, pružný, poddajný.

V běžné řeči vyjadřuje rigidita přísnost, strohost v jednání, neúprosné vymáhání pravidel, případně i neschopnost přizpůsobit se změnám a jistý formalismus. Rigidní přitom nemusí znamenat stálý; naopak lidé, kteří trvají na svých rozhodnutích, i když se zřetelně neosvědčila, často tato rozhodnutí stejně libovolně mění.

  • V právu je rigidní předpis, který není snadné změnit, například ústava.

Přímé výsledky hledání slova : rigorózní:

Etikety spojené s :rigorózní

Synonymum slovník rigorózní :: Lexikon rigorózní :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) rigorózní :: rigorózní definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

vena bronchialis :: thábhachtaigh :: bronchiolar ::