Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym rozchod

rozchod - synonyma skupina 1: Nezařazeno

rozloučení,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází rozchod:

Pojem rozchod může znamenat:

  • Ukončení (dlouhodobého) partnerského vztahu (např. „chození s někým“), viz též rozvod; v širším významu ukončení jakéhokoliv vztahu, i abstraktního (např. rozchod s určitými idejemi)
  • doba volného osobního programu v rámci skupinové turistické akce (školní výlet, zájezd atd.) nebo ukončení skupinové akce
  • Rozchod (film) – film z roku 2006
  • příčná vzdálenost kol či skluznic dopravního prostředku nebo zařízení k jejich vedení
    • Rozchod koleje – kolmá vzdálenost vnitřních hran kolejnic v koleji
    • Rozchod kol – vzdálenost vnějších čel okolků dvojkolí kolejových vozidel měřená 10 mm pod styčnou kružnicí, nebo také rozchod kol automobilů, měřený v osách kol.
    • Rozchod jeřábu, rozchod kolejnic jeřábové dráhy, rozchod portálového jeřábu

Etikety spojené s :rozchod

Synonymum slovník rozchod :: Lexikon rozchod :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) rozchod :: rozchod definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

greatcoat :: thomhlóidh :: overcoat ::