Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym samota

samota - synonyma skupina 1: Nezařazeno

ústraní, soukromí, osamělost, osamocenost,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází samota:

Samota či izolace je objektivní stav jedince, který nemá dostatek kontaktů s jinými lidmi a uniká tak ze svého sociálního prostředí. Jedinec se může uchylovat do samoty z různých důvodů:

  • dobrovolně (načerpat síly, přemýšlet bez vyrušování)
  • pod tlakem vnějších sil, přesto však vlastním rozhodnutím (v důsledku obav)
  • zcela nedobrovolně, pod tlakem vnějších okolností (kvůli nehodě nebo konání jiných osob)

Etikety spojené s :samota

Synonymum slovník samota :: Lexikon samota :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) samota :: samota definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

théadáin :: butterflower :: théadán ::