Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonyma: č

a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

:: ::

čachrovat |

:: ::

čadit | cákající | cákat | čalounění | čapka | capkat | čapnout | čára | Cařihrad | čárkový | čaroděj | čarodějnice | čarodějnictví | čarovat | čarovný | čárový | carský výnos | čáry | čas | časem | časně | časný | časování | časovat | časovat se | časově blízký | část | částečka | částice | částka | častý | časy | čau | cecek | cech | cecík | cedník | cejch | čekat | čekatel | ceknout | cela | čeledín | celek | čelenka | čelist | čelistní kost | celistvost | celkem | celkem vzato | celkově | celkový | čelní | celní tarif | celosvětový | celý | celý ľivot | cena | čenich | čenichat | cenit si | cenný | centrála | centrální | centrum | čepel | čepelka | čepice | ceremoniál | ceremoniální | ceremonie | čeření | čeřit | čeřit se | čermák | černá huba | černokněľník | černý | čerpadlo | čerpat | čerstvý | čert | certifikát | čertík | čertovina | čertovský | červ | červenat se | červenka | cervikální | česač | česat | čest | cesta | cesta lodí | cestička | čestně | čestné slovo | čestnost | čestný | cestování | cestovat | cestovatel | cestovní | cetka | četnost | četný | cezení | chabý | chalupář | chalupník | chamtivost | chamtivý | chaos | chaotický | chápající | chápání | chápat | chápavý | charakter | charakteristický | charakteristický znak | chata | chatař | chátra | chátrat | chatrč | chatrný | chechtat se | chichot | chichotat se | chlad | chladně | chladně uvaľující | chladnička | chladno | chladnokrevnost | chladnokrevný | chladný | chlap | chlapče | chlapec | chlápek | chlapík | chlapský | chlastat | chléb | chleba | chlévská mrva | chlípník | chlípnost | chlípný | chlívek | chlorofyl | chloróza | chlouba | chlubení | chlubit se | chlubivý | chlup | chmuřit se | chmurný | chmýří | chochol | chod | chodba | chodit | cholerický | chomáč | chór | chorál | choroba | chorobný | choulostivost | choulostivý | chování | chovat | chovat se | chovatel | cho» | chrabrost | chrabrý | chrám | chráněná oblast | chránění | chránit | chrápat | chrastí | chrastit | chrchel | chřestit | chřípí | chrlit | chronický | chroupat | chřtán | chtění | chtěný | chtíč | chtít | chtivost | chtivý | chuchvalec | chudák | chudí | chudina | chudoba | chudobný | chudý | chuligán | chumáč | chumel | chumelit | chundelatý | churavý | chutný | chůze | chvála | chválit | chvalitebný | chvalořečení | chvalozpěv | chvályhodný | chvástání | chvástat se | chvat | chvátat | chvatně | chvějící se | chvění | chvět | chvět se | chvíle | chvílemi | chvilička | chvilka | chvost | chýąe | chyba | chybět | chybit | chybně | chybný | chýlit se | chystat se | chytit | chytit se | chytnout | chytrost | chytrý | či | číąe | číąník | čichat | cídit | čidlo | cifra | cíl | čile | cílevědomý | čili | čilý | čin | činidlo | činit | činit se | činitel | cinkání | cinkat | cinknutí | cinkot | činľe | činľovní dům | činnost | činný | činorodý | činovník | čínský pinč | čiperný | církevní | cirkus | čirost | čirý | císařství | číselný | číslice | číslo | číslovat | čistá mzda | čistě | cisterna | čistit | čistota | čistý | čistý příjem | cit | citace | citát | cítící | cítit | citlivost | citlivý | citovat | civět | civilní | cívka | cizí | cizí státní přísluąník | cizina | cizinec | cizopasit | cizopasník | cizozemský | článek | člen | členění | členitost | členové | clo | clona | clonit | člověk | čmajznout | čmouha | čmuchat | čnět | čnít | cokoli | čoudit | coura | courat se | čpět | crčet | črta | ctihodný | ctít | ctitel | čtverácký | čtveráctví | čtverák | čtvercový | čtveřice | čtvrt | čtvrtina | čtvrtka | čtvrtletí | čtvr» | čtyřboký | čtyřhranný | čtyřka | čtyřstranný | cucat | cukání | cukat | cuknout | cukrátko | cukrkandl | cukrovat | cukrovat se | cukroví | cukrovinka | culit se | čumák | cumel | čumět | čumil | cumlat | cupat | cupitání | cupitat | cupot | cvakat | cvaknout | cval | cvalík | cvičení | cvičit | cvičitel | cvik | cvrkat | cvrlikat | cyklický | cyklón |
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |