Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonyma: ď

a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

:: ::

ďábel |

:: ::

ďábelsky | daląí | dále | daleko | daleký | dálný | dáma | damaąek | dámská toaleta | dámské záchodky | daň | daňový | daný | dareba | darebácký | darebáctví | darebák | dařit se | darmoąlap | darovat | dát | dát do pořádku | dát do zástavy | dát ľihadlo | dát najevo | dát oprávnění | dát padáka | dát přezdívku | dát se | dát se do pořádku | dát slib | dát stranou | dát v sázku | dát znamení | dát zpět | datovat se | dav | dávat | dávat pozor | dávit | dávka | dávkovat | dávno minulý | dávnověk | dávný | dbát | de facto | deąifrovat | déą» | deą»ovka | debata | debatovat | debetní účty | debil | decentní | děcko | děd | dědek | dědičný | dědictví | dedikovat | dědina | dedukovat | defekt | defektní | definice | definitivní | definování | definovat | deformace | deformita | deformovaný | defraudace | defraudovat | degenerovat | degradace | dehet | dějepisec | dějiny | dějství | deka | dekadence | deklamační | deklamovat | deklarace | dekontaminovat | dekorace | dekret | dělat | dělat pokroky | dělat poznámky | dělat prostředníka | dělat průvodce | dělat reklamu | dělat rozdíl | dělat se | dělat si starosti | dělat si zásoby | déle neľ | delegace | delegát | delegovat | dělení | delikátní | delikátnost | dělit | dělit se | délka | dělník | děloha | demaskovat | dementi | dementovat | demise | demolovat | démon | démonicky svůdná ľena | demontovat | deník | denní | denní dávka | dentista | denudace | denunciant | denuncovat | depilační krém | depilační prostředek | deponent | depozitář | deprese | depresivní | deprimovat | deprimující | deputace | děravý | derivace | derivát | děrovat | děs | děsit | děsit se | děsivý | deska | děsný | despekt | desperát | despocie | despota | despotické nařízení | despotismus | destička | destilát | destrukce | destruktivní | determinující | dětinský | detonace | detonovat | děvčátko | děvče | děvečka | devítiocasá kočka | děvka | dezert | dezertér | dezertovat | deziluze | dezinfekční prostředek | dě»átko | diadém | diagonálně | diagonální | diagram | dialekt | dialektický | dialektika | diář | diference | diferencovanost | diferencovat | dík | diktátorský | diktatura | diktovat | díky | díl | dílčí | dílek | dilema | diletant | dílna | dílo | dílovedoucí | dimenze | diplom | diplomatický | díra | direktiva | dirigovat | dírka | dírkovat | disciplína | disharmonie | disk | diskant | diskrétní | diskrétnost | diskuse | diskutabilní | diskutovat | disonance | disperze | displej | dispozice | distance | distingovaný | distributor | dítě | div | diváci | divadelní | divan | dívání se | dívat se | divit se | dívka | divný | divný člověk | divoąka | divoce | divoch | divočina | divokost | divoký | dlabanec | dlabat | dlaľební kostka | dľbán | dľbánek | dľber | dle | dľem | dľentlmenský | dľínsy | dloubat se | dloubnout | dluh | dluhopis | dluhy | dluľit | dluľní úpis | dluľnické účty | dneąek | dny | do | do sytosti | doąiroka | doba | doba rozkvětu | doběhnout | dobový | dobrá | dobrácký | dobře | dobro | dobročinný | dobromyslný | dobrosrdečně | dobrosrdečnost | dobrosrdečný | dobrota | dobrotivý | dobrovolný | dobrý | dobudovat | dobýt | dobyté území | dobytek | dobývat | dobyvatel | dočasně | dočasný | docela | docílit | dočista | dodat | dodatek | dodávání | dodavatel | dodělat | dodrľet | dodrľovat | dodrľující | dohad | dohadování | dohadovat se | dohled | dohlíľet | dohlíľitel | dohnat | dohnat k ąílenství | dohoda | dohodnout | dohodnout se | dohonit | dohotovit | dohromady | dojatý | dojednat | dojem | dojemný | dojet | dojetí | dojímavý | dojít | dojmout | dojná kráva | dojnice | dokázat | dokazovat | dokazující | doklad | doklady | dokola | dokonale | dokonalý | dokonat | dokonce | dokončit | doktrína | dokument | dokumenty | doľadovat se | dole | doleva | dolina | doloľit | doloľka | dolovat | dolů | dóm | doma | domácí | domácí pu»ka | domácí učitel | domácnost | doména | domestikovat | dominovat | domkář | domluva | domluvit se | domluvy | domnělý | domněnka | domnívat se | domorodý | domov | domovník | domýąlivec | domýąlivost | domýąlivý | donaąeč | donáąet | donchuán | donést | donkichot | donucení | donucovací | donutit | doopravdy | dopad | dopadnout | dopis | dopisnice | dopisování | dopisovatel | doplatek | doplatit | doplněk | doplnit | doplňkový | dopoledne | doporučení | doporučit | doporučovat | doposud | doprava | dopravce | dopravit | dopravní letadlo | dopravní loď | dopravní pás | dopravník | dopravovat | dopředu | doprovázet | doprovod | doprovodit | dorazit | dorozumět se | doručit | doručovatel | dosadit | dosah | dosáhnout | dosáhnout vrcholu | dosaľitelnost | dosaľitelný | dosavadní | dosednout | doslech | doslov | dospělý | dospět | dospívající | dospívání | dost | dost dobrý | dostačit | dostačující | dostat | dostat se | dostatečný | dostávat | dostaveníčko | dostavět | dostavit se | dosti | dostupnost | dostupný | dosud | dosvědčení | dosvědčit | dosvědčující | dosyta | dotace | dotaz | dotazník | dotčenost | dotčený | dotek | dotěrný | dotknout se | dotknutí | dotyčný | dotyk | dotýkat se | douąek | doufat | doupě | doutnák | dovádět | dovádivý | dovedně | dovednost | dovedný | dovést | dovětek | dovézt | dovnitř | dovolávat se | dovolení | dovolený | dovolit | dovoz | dovrąit | dovrchu | dozírat | doznat | doznat se | dozor | dozorce | dozrálý | dozrát | dráb | dračice | dráha | drahocenný | drahokam | drahouąek | drahý | dráľdění | dráľdit | dráľdivý | dráľka | drama | dramatické umění | dramatický | drancování | drancovat | dráp | drápanec | drápat | drápat se | drásat | drásavý | drát | drát se | drátěná koąile | dravé zvíře | dravec | dravost | dravý | drą»ka | drb | drbat | dřeň | dřevař | dřevěné uhlí | dřevorubec | drhnout | dříč | dril | dřímající | dřímat | dřina | dřít | dřít se | dříve | dříve neľ | dřívějąí | drkotat | drľadlo | drľák | drľení těla | drľet | drľet na uzdě | drľet se | drľgreąle | drľící se faktů | drľitel | drmolit | drn | drnčet | drnkat | drnknout | drobek | drobit | drobit se | drobná | drobnomalba | drobnost | drobnosti | drobný | drobounký | droga | drolit | drolit se | drsný | druh | druhořadý | druhotný | druhý | druľba | druľice | druľina | druľnost | druľný | druľstevní hospodářství | druľstvo | drvoątěp | drzost | drzoun | drzý | duąe | duąevně chorý | duąevní | duąevní otřes | duąevní rovnováha | dubleta | duch | duchaplnost | duchaplný | duchapřítomný | důchod | důchodce | duchovenstvo | duchovní | duchový | dudlík | duel | dueto | duhový | důkaz | důkladně | důkladný | důl | důlek | důleľitost | důleľitý | důleľitý okamľik | duľina | důlní úsek | dům | dumání | dumat | důmysl | dunění | dunět | duo | dupat | duplikát | důraz | důrazný | dusat | dusící | důsledek | důsledný | dusný | důstojný | důtka | důtky | dutý | důvěra | důvěřivost | důvěřivý | důvěrník | důvěrnost | důvěrný | důvěřovat | důvěřující | důvěryhodný | důvod | důvtip | dvacet | dvacítka | dvanácterník | dvanáctník | dveře | dvojaký | dvojčlenný | dvojice | dvojitý | dvojkový | dvojnásobný | dvojník | dvojný | dvojsmyslný | dvojstranný | dvojtvar | dvojznačný | dvorana | dvorec | dvorek | dvořit se | dvornost | dvoukolák | dvůr | dychtit | dychtivost | dychtivý | dým | dýmat | dýmka | dynamická viskozita | dynamičnost | dynamika | dynamo | dýně |
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |