Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonyma: m

a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

:: m ::

maąina | maąle | macerovat | máčet | mačkanice | mačkat | madlo | mág | magický | magie | magnát | maják | majestát | majestátní | majetek | majetný | mající hezký tvar | mající strach | majitel | majitel půdy | majorita | malba | malé mnoľství | malebný | málem | malér | malformace | malicherný | maličkost | maličký | malinký | málokdy | maloměstský | malomyslnost | malomyslný | malý | malý počet | malý pozemek | máma | maminka | mamonář | manaľer | manaľerka | maňásek | manekýn | manekýnka | manéľ | manévr | maniacký | maniak | mánie | manifest | maník | manipulovat | manľel | manľelka | manľelský stav | manľelství | manuální | mapovač | mapovat | marąál | marąálek | marihuana | marijánka | marioneta | mařit | marmeláda | marnit | marnotratný | marný | martyrium | masa | masakr | masakrovat | masáľ | masírování | masivní | maska | maskování | maskovat | mast | mastek | mastičkář | mastný | masturbace | materiál | materiální | mateřská ąkola | matný | matoucí | mávat | maximálně | mazadlo | mazání | mazanost | mazaný | mazat | mazivo | mazlavost | mazlíček | mdloba | mdlý | | meandr | měą»ák | měą»an | mecenáą | mečení | mečet | měchačka | mechanik | mechanizovat | mečík | medaile | medicína | medicinální | medikament | meditativní | megera | mejdan | měkký | mekot | melancholický | melancholie | mělčina | mělký | melodický | melodie | memorovat | měna | méně | měnič | měnit | měnit se | měnivý | měnový | menstruace | mentální | měřidlo | měřit | měřítko | měrka | měsíc | měsíček | měsíčky | metalurgický | metla | metoda | metr | metro | metrum | mez | meze | mezera | mezi | mezilehlý | mezinárodní | mezní hodnota | mezník | mi | míąenec | míč | míček | míchačka | míchání | míchanice | míchat | míchat se | migrace | migrovat | míhat se | mihotání | mihotat se | míjet | mikrob | mikroorganismus | milá | miláček | mile | milenec | milenka | milosrdenství | milosrdný | milost | milostivý | milostný | milostný poměr | milovaný | milý | mimo | mimoděk | mimořádně | mimořádný | mimoto | mimovolně | mince | mínění | minerál | miniatura | miniaturní | ministerský předseda | mínit | minout | minout se | minulost | minulý | minus | minuta | mír | míra | míření | mířit | mírnit | mírnost | mírný | mírotvorce | mísa | misantrop | mise | mísení | mísit se | miska | místní | místnost | místo | místopříseľné prohláąení | mistr | mistrný | mistrovské dílo | mistrovský | mistrovský kus | mít | mít cenu | mít na mysli | mít námitky | mít nedostatek | mít platnost | mít pochybnosti | mít podezření | mít převahu | mít se | mít soucit | mít úspěch | mít v úmyslu | mít ve zvyku | mít vliv | mít za to | mixér | míza | mizera | mizerný | mizivý | mládeľ | mládenec | mládí | mladík | mladistvý | mladost | mladý | mladý člověk | mlat | mlátit | mlází | mlčení | mlčenlivost | mlčenlivý | mlčky | mlékárenská výroba | mlékárenství | mľení | mlha | mlhavý | mľik | mľikat | mľít | mľourat | mls | mlsný | mluva | mluvčí | mluvit | mluvit zřetelně | mluvka | mluvný | mně | mnich | mnohem | mnoho | mnohočetný | mnohonásobný | mnohostranný | mnohotvárný | mnoľit | mnoľství | mnou | mobilita | moc | močál | mocenství | moci | močit | mocnář | mocnitel | mocnost | mocný | móda | model | modelka | moderní | modernizovat | modistka | modla | modlení | modlit se | modlitby | modlitebna | módní | modřina | mohutný | mokřina | mokrý | moľná | moľnost | moľný | moment | monandrie | monarcha | monarchista | mondénní | monitorovat | monochromatický | monolitický | monotónní | monotónnost | monstrózní | montáľ | montér | monumentální | morálka | morálně | moře | morous | morový | most | motat | motat se | motiv | motivace | motivovat | motolice | motorický | motouz | moučka | moučnatý | moučný | moudrý | mouka | moula | mozek | mračit se | mračno | mrąina | mrak | mrątit | mrątnost | mrątný | mrav | mravně | mravný | mravouka | mravy | mrazivý | mrcha | mrdat | mrhání | mrhat | mrholení | mrholit | mříľ | mříľka | mrkat | mrknutí | mrňavý | mrně | mrskání | mrskat | mrsknout | mrtvě | mrtvice | mrtvý | mručet | mrva | mrzačit | mrzký | mrzout | mrzutost | mrzutý | msta | muąka | muąle | muchlat | mučit | mučivý | mudrc | mudrlant | muka | muľ | muľíček | muľný | muľský | muľstvo | multilaterální | mumlání | mumlat | munice | muzikant | myąlenka | myąlenky | mycí prostředek | mylný | mylný dojem | mys | mysl | myslím | myslit | myslit si | myslivec | mystický | mytický | mýtina | mýtus | mzda |
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |