Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonyma: r

a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

:: r ::

raąeliniątě | raąit | rabat | rabování | rabovat | rachot | rachotit | racionální | řád | rada | radiace | radiální | radiátor | radikální | rádio | řádit | radit se | rádius | řádný | radost | radostná nálada | radostný | řádová sestra | radovánky | radovat se | řadový | radující se | rafinovaný | rafinovat | ráj | rajón | rajská zahrada | rákos | rákosí | rám | rámec | rámeček | rámus | rána | randál | rande | ranec | ráno | raný | raport | raráąek | rarach | rarita | ras | rasa | ratifikace | ratifikovat | ratolest | ráz | razie | razit | rázný | rčení | rdít se | reagovat | řeąit | reakce | reakcionářský | reakční | realistický | realita | realizovat | reálný | rebel | rebelie | řeč | recenzent | recenzovat | recepce | recept | reciprocita | reciproční | recitace | recitovat | řečnění | řečniątě | řečnický | řečnit | řečný | redakční článek | redaktor | ředění | ředit | ředitel | ředitelka | ředitelství | redukce | reduplikace | refektář | referendum | regál | regenschori | regent | regiment | region | regionální | registr | registrace | registratura | registrovat | regresivní | regulovat | řeholnice | řeholník | řehtání | řehtat | řehtat se | rejdař | rejdiątě | rejpal | rejstřík | rek | řeka | rekapitulace | rekapitulovat | reklama | reklamní heslo | rekognoskace | rekonstruovat | rekreace | rekreační | rekreační středisko | rekrut | rekrutovat | řeľ | relace | relativní | relevantní | reľie | reľijní náklady | reľim | remcat | řemen | řemeslná výroba | řemeslo | řemínek | rendlík | renegát | renesance | renovovat | renta | rentgenovat | reorganizovat | represivní | reprezentant | reprezentovat | reprodukce | reproduktor | reptání | reptat | residence | respekt | respektovat | restaurátor | restaurovat | restituce | restrikce | restriktivní | resumé | řetěz | řetězec | retrospekce | řev | revaną | revír | revize | revolta | řez | řezání | řezat | řezavý | řezbář | rezerva | rezervace | rezervní | rezervoár | rezervovanost | rezervovaný | rezidence | rezignace | rezignovat | rezistence | řezivo | řezná rána | rezoluce | rezonanční deska | rezonovat | rezonující | říąe | říąský | říci | říci úvodem | říční | řídit | rigol | rigorózní | říhat | říhnout | říkat | římsa | řinčení | řinčet | ring | risk | riskantní | riskovat | řítit se | rituál | rivalita | říz | řízek | řízení | riziko | říznost | říznout | říznutí | rľání | rľát | roajalista | roątí | roą»ácký | roą»ák | robustní | ročenka | ročník | rod | rodilý | rodina | rodinná cennost | rodinný klenot | rodit | rodit se | rodná země | rodný kraj | rodokmen | roh | rohovník | rok | rokle | rokování | rolnička | rolník | romantický | rosol | rostoucí | rotace | rotovat | rouąka | roub | roubovat | roucho | rouhavý | rovina | rovinatý | rovnající se | rovnat se | rovně | rovněľ | rovnocennost | rovnoměrný | rovnost | rovnou | rovnováha | rovnováľný stav | rovný | roząifrovat | roząířený | roząířit | roząířit se | roząiřování | roząiřovat | roząkubat | roząněrovat | rozątěp | rozątěpení | rozątěpený | rozątěpit | rozątípnutý | rozbalit | rozběh | rozběhnout | rozbíhat se | rozbít | rozbít se | rozbřesk | rozčarování | rozčarovat | rozcestí | rozchod | rozčilení | rozčílit | rozčilovat | rozčilovat se | rozčilující | rozčlenit | rozcuchaný | rozdat | rozdělení | rozdělit | rozdělovat | rozdělovat se | rozdíl | rozdílnost | rozdílný | rozdrásaný | rozdrásat | rozdrobit | rozdrobit se | rozdrtit | rozdvojení | rozebrat | rozechvělý | rozechvět | rozechvět se | rozednění | rozedraný | rozedřený | rozehnat | rozehřát | rozehřát se | rozeľírání | rozeľírat | rozený | rozepnout | rozepnout se | rozepře | rozestavění | rozestavit | rozevlát | rozevřít | rozezlený | rozeznat | rozeznatelný | rozeznít | rozezvučet | rozháraný | rozházet | rozhazovačný | rozhazovat | rozhlas | rozhled | rozhledna | rozhněvaný | rozhněvat | rozhněvat se | rozhodčí | rozhodně | rozhodnost | rozhodnout | rozhodnout se | rozhodnutí | rozhodnutý | rozhodný | rozhodující | rozhořčení | rozhořčit | rozhostit se | rozhovor | rozjařit | rozjasnit | rozjet | rozjímání | rozjímat | rozkaz | rozkázat | rozkazovací způsob | rozkazovačný | rozklad | rozkládací | rozkládat | rozkládat se | rozkladný | rozklepat | rozklepat se | rozkoą | rozkoąný | rozkol | rozkousat | rozkouskovat | rozkrájet | rozkročmo | rozkvět | rozladěnost | rozléhat se | rozlehlý | rozleptat | rozleptávání | rozliąení | rozliąování | rozliąovat | rozlícený | rozličný | rozloha | rozloľení | rozloľit | rozloľitelný | rozloľitý | rozloučení | rozluątit | rozľvýkat | rozmach | rozmačkat | rozmanitost | rozmanitý | rozmar | rozmařilost | rozmařilý | rozmarný | rozmazaný | rozmazlit | rozmazlovat | rozměr | rozměrný | rozměrový | rozměry | rozmezí | rozmíąka | rozmístění | rozmístit | rozmluva | rozmnoľení | rozmnoľit | rozmnoľovat | rozmontovat | rozmotat | rozmrzelost | rozmrzelý | roznítit | rozpačitý | rozpad | rozpadat se | rozpadnout se | rozpakovat se | rozpaky | rozpálit | rozpárat | rozparcelovat | rozpětí | rozpínavost | rozpínavý | rozpitvávat | rozplavba | rozplést | rozplynout se | rozpočítat | rozpojení | rozpojit | rozpojit se | rozpoltit | rozpomenout se | rozpor | rozporný | rozporuplný | rozpoznat | rozpráąit | rozpraąovač | rozpraąovat | rozpracovat | rozprava | rozprávět | rozprostírat se | rozprostřít | rozptyl | rozptýlení | rozptýlený | rozptýlit | rozptýlit se | rozpuątění | rozpuk | rozpustilost | rozpustilý | rozpustit | rozpustit se | rozpustný | rozradostněný | rozřeąení | rozřeąit | rozředění | rozředit | rozřezat | rozruąení | rozruąit | rozruch | rozrůst se | rozsah | rozsáhlý | rozsápat | rozsedlina | rozsekat | rozstříhat | rozstřikovat | rozsudek | rozsvítit | rozsypat | rozsypat se | roztáhnout | roztáhnout se | roztahovat se | roztaľitelnost | roztaľitelný | roztát | roztavit | roztavit se | roztěkaný | roztomilost | roztomilý | roztopit | roztřást | roztřást se | roztřesený | roztrhat | roztrhnout | roztříątit | roztříątit se | roztřídění | roztřískat | roztrľitý | roztrľka | roztrousit | roztrpčení | roztrpčit | rozumbrada | rozumět | rozumný | rozumový | rozuzlit | rozvaha | rozváľet | rozvalina | rozváľnost | rozváľný | rozvaľovat | rozvalovat se | rozvázat | rozvedený | rozvědka | rozverný | rozveselit | rozvést | rozvětvení | rozvětvený | rozvětvovat se | rozvíjení | rozvíjet | rozvíjet se | rozvinout | rozvinout se | rozvířit | rozvitý | rozvláčný | rozvleklý | rozvoj | rozvrácený | rozvrat | rozvratník | rozvratný | rozvrh | rozvrhnout | rozvrzaný | rozzářený | rozzlobený | rozzlobit | rozzlobit se | rozzuřený | rozzuřit | ruąení | ruąit | ruąný | rubač | rubrika | ručení | ruch | ručička | ručit | ruční | ruční práce | ručnice | rudoch | rudovlasý | ruina | ruinovat | ruka | rukodělná výroba | rukodělné výrobky | rukoje» | rukově» | ruksak | růľek | ruměnec | růst | růstová látka | růstový regulátor | různorodý | různost | různý | rvačka | řvaní | rvát | rvát se | rvavý | ryąavý | rychle | rychlost | rychlý | rýha | rýhování | rypák | rýpal | rýpání | rýpat | rýpat se | rýpnout | rýpnutí | rys | rýsováček | rýsovací prkno | rýt | ryzí | ryzost |
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |