Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonyma: s

a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

:: s ::

s | s radostí | s rozmyslem | s výjimkou | sabat | sabotér | sáček | sad | sada | sadba | sakra | sál | sálat | saldo | salón | sálový | salto | salva | sám | sama | samá ruka samá noha | samec | samo | samo sebou | samochvála | samočinný | samolepicí páska | samolibost | samolibý | samostatně | samostatný | samota | samotářský | samotný | samovláda | samovolný | samozřejmě | samozřejmost | samý | saň | sanatorium | saně | sání | sanice | sanita | sanitář | sanitka | sáňky | saponát | saranče | sarkastický | sát | Satan | satelit | satira | satirický | sazba | sazebník | sázenka | sázet | sázka | sbalit | sběh | sběrač | sběračka | sbíječ | sbírat | sbírka | sbírka zákonů | sbít | sbor | sbormistr | scéna | schéma | schizma | schlamstnout | schopnost | schopný | schoulit | schoulit se | schovat | schovat se | schovávačka | schovávání | schránka | schraňovat | schrastit | schrupnout si | schůdný | schůze | schůzka | schválení | schválit | schválně | schválný | schvalovat | sčítání | scvrklý | sdělit | sdělovat | sdruľení | sdruľit se | seąikovat | seąit | seąlost | seąlý | sebechvála | sebedůvěra | sebejistý | sebekontrola | sebeovládání | sebepozorování | seberealizace | sebeukájení | sebeuplatnění | sebeuspokojení | sebevědomý | sebezapření | sebranka | sebrat | sebrat se | sečíst | sečtělý | sedačka | sedadlo | sedativum | sedátko | sedět | sediment | sedlák | sedlina | sednout | sednout si | sedřít | segment | segmentace | sehnat | sehnout se | sehrát | sejf | sejít | sejít se | sejmout | sekáč | sekáček | sekat | seknutí | sekreční | sekret | sekretář | sektor | sekularizace | sekunda | sekundární | sekyra | sele | seľehnout | selekce | selhání | seľrat | selská usedlost | sem tam | semeniątě | semeno | semestr | seminář | semínko | sen | senior | sentimentalita | sentimentální | senzace | senzační | senzibilita | senzitivita | senzitivní | senzuální | separace | sepnout | sepsat | septický | seřadit | seřadit se | seřezat | seřídit | série | seřízení | seříznout | seřizovač | servat | sesadit | sesazení | sesbírat | seschlý | sesednout | seshora | seskupení | sesout se | sestava | sestávat | sestavit | sestoupit | sestra | sestřenice | sestřih | sestrojit | sestup | sestupování | sesypat se | setkání | setkat se | setřít | setrvat | setrvávat | severský | sevřít | sevřít se | sexualita | sexuální ľivot | seznam | seznámit | sféra | sháňka | shledání | shluk | shluknout se | shnilost | shnilý | shnít | shoda | shodit | shodnout se | shodný | shodovat se | shon | shora | shořet | shovívavost | shovívavý | show | shrbit | shrbit se | shrnout | shrnutí | shromáľdění | shromáľdit | shromáľdit se | shromaľďovat | shromaľďovat se | shůry | shýbnout se | sice | sídliątě | sídlo | siesta | signál | signalizovat | signální oheň | signální pochodeň | signatura | signovat | síla | silně | silnice | silniční podklad | silniční válec | silný | síň | sinalost | sinalý | siréna | sít | sítko | situace | situovaný | situovat | sí» | sjednat | sjednocení | sjednotit | sjednotit se | sjet | sjezd | sjízdný | skácet | skákat | skála | skalisko | skalnatý | skalní | skandál | skandální | skandinávský | skelet | skelný | skepse | skepticismus | skeptický | skeptik | skica | sklad | skládací | skládání | skládat | skládat se | skladba | skladiątě | skládka | sklánět se | sklápěcí | sklátit | skleněné dveře | skleněné vlákno | sklenice | skleróza | skleslost | sklesnout | sklíčenost | sklíčený | sklíčit | skličující | sklizeň | sklon | sklonění | sklonit | sklonit se | skloňování | skloňovat | skloňovat se | sklopný | sklouznout | sklovitý | skluz | skluzavka | skluznice | skočit | skok | skolit | skon | skonat | skončit | skonto | skopovice | skořápka | skóre | skořepina | skoro | skotačit | skotačivý | skoupý | skoupý na slovo | skrblický | skrblík | skrblit | skrblivý | skrček | skrčit | skrčit se | skřehotání | skříň | skříňka | skřípání | skřípat | skřípot | skřítek | skřítkovský | skromný | skrovný | skrýą | skrýąe | skrýt | skrýt se | skrytost | skrytý | skrývačka | skrz | skučet | skulina | skulptura | skupina | skutečně | skutečnost | skutečný | skutek | skvěle | skvělost | skvělý | skvost | skvostný | skvrna | skvrnitý | skvrnka | skýtat | slabě | slábnout | slabomyslný | slabomyslný člověk | slabost | slabozraký | slabý | sladit | sladkosti | sladký | slang | slaný nálev | slap | slapy | slatina | sláva | slavit | slavnost | slavnostní | slavný | slečna | sled | sledovat | slehnutí | slepý | sletět | sletovat | sleva | slevit | slézt | slib | slíbit | slibný | slídil | slídit | slina | slintat | slipy | sľíravý | slisovat | slít | slitování | slitovat se | slíva | sliz | slízat | slogan | sloh | sloha | sloľení | sloľit | sloľit se | sloľitost | sloľitý | sloľka | slonová kost | slonovina | slosování | sloučit | sloučit se | sloup | sloupek | slovní | slovní zásoba | slovník | slovníkář | slovo | sluąet se | sluąivý | sluąné chování | sluąnost | sluąný | slučování | sluha | sluľebná | sluľební | sluľebník | sluľka | sluľné | slunečný | slunit se | slunný | slupka | slupnout | slyąení | slza | smaľit | smaľit se | smát se | smazání | smazat | smazatelný | směąnost | směąný | směąovat | směąovat se | smělost | smělý | směna | směnit | směnitelnost | směnitelný | směr | směrem k | směrem k východu | směrnice | směrodatný | směřovat | směrovka | směs | směsice | smést | smět | smeták | smetí | smetiątě | smíąenina | smíchat | smíchat se | smilný | smilovat se | smír | smíření | smířit | smířit se | smířlivost | smiřovat | smísit | smísit se | smlouva | smlouva o pronájmu | smlouvání | smlouvat | smluvit | smluvní strana | smolný | smontovat | smrad | smradlavý | smrątit se | smrątivý | smrą» | smrdutost | smrdutý | smrt | smrtelná rána | smrtelník | smrtelný | smrtící | smrtící rána | smůla | smuteční obřad | smuteční píseň | smutek | smutný | smýąlení | smyąlenka | smyčka | smyk | smysl | smyslnost | smyslový | smýt | snáąenlivost | snáąenlivý | snad | snadná věc | snadno | snadný | snaha | snaľení | snaľit se | snaľivý | sněhový | sněľit | sněľný | snění | snesitelný | snést | snést se | snílek | sníľení | sníľit | sníľit se | sniľovat | snímač | snímat | snímek | sníst | snít | snítka | snop | sobecký | sobectví | soběstačný | sobota | soc | socha | sochař | sochor | sociální | software | sok | sokl | solidarita | solidně | solidní | solidnost | solný roztok | song | sopečný | soprán | soptit | sortiment | sosna | sotva | sotva dechu popadaje | souą | souběľný | souboj | soubor | současnost | současný | součást | součástka | součet | součinitel | součinnost | soucit | soucitný | soud | soudce | soudcovský sbor | soudek | soudit | soudní | soudní dvůr | soudní řízení | soudní stíhání | soudnictví | soudobý | souhlas | souhlasit | souhlasný | souhrn | souhrnný | soukolí | soukromě | soukromé vlastnictví | soukromí | soukromý | soukromý majetek | soulad | souľení | souľit | souloľ | souloľit | soumrak | soupeř | soupeření | soupeřit | soupis | souprava | sousedící | sousední | sousoąí | soustava | sousto | soustrast | soustředěný | soustředit | soustředit se | soustrojí | soutěľ | soutěľení | soutěľit | souvislost | souvislý | souvztaľnost | souvztaľný | souznačný | souzvuk | spád | spadat | spadnout | spadnutí | spájet | spálit | spár | spára | spařit | spása | spásat | spasení | spasit | Spasitel | spást | spát | spatra | spatřit | spěąně | spěąný | spěch | spěchat | specialista | speciální | specifický | specifičnost | specifikace | specifikovat | specifikum | spektrální | spekulace | spekulativní | spekulovat | sperma | spermie | spět | spiklenec | spiknout se | spiknutí | spíkr | spílat | spínač | spirála | spis | spisovatel | splasknout | splatit | splátka | splést | splést se | spletitost | spletitý | sple» | splnit | splnit se | splynout | splynutí | spočíst | spočítat | spočívat | spodek | spodem | spodky | spodní čelist | spodoba | spoj | spojenectví | spojení | spojený | spojit | spojit se | spojitost | spojka | spojná čočka | spojovací čárka | spojovací zařízení | spojovat | spojovat se | spojovník | spokojený | spolčit se | společenská místnost | společenský | společenství | společně | společník | společnost | společný | spoléhat se | spolehlivost | spolehlivý | spolek | spolknout | spolu | spolupachatel | spolupartnerství | spolupodepsat | spolupodílnictví | spolupráce | spolupracovat | spolupracovník | spoluviník | spolykat | sponka | spontánní | spontánnost | sponzor | spor | spořádaný | spořádat | spořit | spořivost | spořivý | sporný | sportovec | spotřebitel | spotřebovat | spousta | spousty | spoutat | sprąka | spráskat | spratek | správa | správce | správce domu | spravedlivý | spravit | správka | správně | správný | spravování | spravovat | sprej | spřízněnost | spřízněný | spropitné | sprostota | sprostý | spros»ák | spros»árna | spurtovat | spustit | sráľející se | sraľenina | sráľet se | sráľka | srazit | srazit se | srázný | srdce | srdečnost | srdečný | srkat | srovnání | srovnat | srovnat se | srovnat se zemí | srovnávat | srozumitelný | srůst | stabilita | stabilizace | stabilizovat | stabilní | stadium | stádo | stagnace | stáhnout | stáhnout se | stále | staľenina | staľitelný | stálý | stálý host | stálý zákazník | stanice | stanovat | stanovený | stanovisko | stanovit | starat se | stařeąina | stařec | stáří | stařík | starobylost | starobylý | starodávný | starořecký | starost | starostlivost | starostlivý | start | starý | starý mládenec | stát | stát se | stát v cestě | statečný | statek | statkář | státní | státní převrat | statnost | statný | status | stav | stavba | stavbař | stavební dříví | stavení | stavět | stavět se | stavidlo | stavitel | sta» | stéblo | steh | stěhování | stěhovat se | stěhovavý | stejnoměrně | stejnorodý | stejný | stékat | stěľí | stěľovat si | sten | sténat | sterilní | stesk | stezka | stigma | stigmatizovat | stíhat | stihnout | stíľnost | stimul | stimulovat | stín | stisk | stisknout | stisknutí | stísněnost | stísnit | stlačení | stlouci | stmelit | stmelit se | stmívat se | stočený | stočit | stoh | stojan | stojánek | stojaté vody | stojatý | stojící | stoka | stolek | stolička | stolovat | stonek | stopa | stopovat | stoprocentní | stornování | stornovat | stoupající | stoupat | stoupavý | stoupenci | stoupenec | stoupnout | straąák | straąidelný | straąidlo | straąit | straąlivý | straąně | straąný | strach | strachovat se | strádající | strádání | střádat | strakatý | stráľ | stráľnice | stráľník | stráľný | stráň | strana | stranit se | stránka | stranou | střapatý | strast | strava | strávit | stravování | strčení | strčit | strčit loktem | střeąní okénko | střeąní okno | střed | středisko | střední | střední cesta | střední hodnota | střela | střelba | střelectví | střelený | střeľit | střelivo | střemhlav | střepina | střetnout se | střetnutí | střevíc | strhnout | strhnout se | strhující | střídající se | střídavý | střídmost | střídmý | stříkající | stříkat | striktní | střízlivost | střízlivý | strkat | strkat nos | strľ | strmět | strmý | strnulost | strnulý | strnutí | strohost | strohý | stroj | strojenost | strojený | strojní | strojník | strojový | stromořadí | strouha | stroze | strpět | stručnost | stručný | stručný obsah | struk | struktura | struľka | struska | struskovitá láva | studeně | studeno | studentská kolej | studentská ubytovna | studený | studie | studijní program | studium | studování | studovaný | studovna | stuha | stůl | stulit se | stuľka | stupeň | stupínek | stupnice | stupňovat | stupňovat se | stupňovitý vodopád | stvořit | stvořitel | stvrdit | stvrzenka | stvůra | stydět se | stydlivý | styk | stýkat se | styky | styl | stylizovat | stylový | suąárna | suąenka | suąit | subjektivní | substance | substituce | substituovat | subvence | suchar | suchopárný | suchý | sud | sugestivní | suita | suk | sukničkář | sulc | suľovat | suma | sumární | sundat | sunout | supět | surově | surovec | surový | sutana | suverén | suverenita | svačina | svádějící ke zlému | svádění | svah | svalit | svaľovat se | svalstvo | svaly | svár | svárlivý | sváteční | svátek | svatojánská muąka | svatouąek | svatouąkovský | svatozář | svatý | svatyně | svaz | svázat | svazek | svazovat | svébytný | svědčit | svědectví | svedení | svědit | svědomitost | svědomitý | svéhlavost | svéhlavý | svěľí | svěrák | svéráz | svéráznost | svérázný | svěření | svěřit | svést | svět | světácký | světák | světélkování | světlice | světlík | světlo | světluąka | světlý | světový | světský | světýlko | sviątět | svíce | svíčka | sviľný | svině | svinout | svinstvo | svinutí | svinutý | svírat | svisle | svita | svítání | svítící | svítidlo | svítilna | svítit | svízel | svléci se | svoboda | svoboda jednání | svobodárna | svobodný | svobodný muľ | svobodomyslnost | svobodomyslný | svod | svolat | svolení | svolný | svorka | svorník | svraątit | svrąek | svrąky | svrbění | svrbět | svrchník | svrchovanost | svrchu | svrľení | svůdný | svůj | sýček | syčení | sychravý | syfilis | syknout | sykot | symbol | symbolický | symetrický | sympatický | sympatičnost | sympatie | symptom | syn | synek | synku | synonymie | synonymní | synonymnost | syntax | syntetický | syntéza | sypký | syrinx | syrový | systém | sytící | sytit | sytý |
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |