Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonyma: z

a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

:: z ::

z jednoho kusu | z tohoto důvodu | z velké části | za | za ľádných okolností | za předpokladu | za prvé | zaąifrovat | záąkodník | zaąkrtit | zaąlapat | zaąmodrchat | zaąpičatělý | zaąpinění | zaąpinit | zaąpinit se | záątita | záą» | zabalení | zabarvení | zábava | zabavení | zabavený | zabavit | zábavný | zabedněnec | zabedněný | zabednit | zaběhnout | záběr | zabezpečit | zabezpečit se | zabiják | zabít | zabít jedem | zabití | zablácený | záblesk | zablesknutí | zablokovat | zabloudit | zabočit | zabodnout | zabouchnout | zábradlí | zábrana | zabránit | zabraňovat | zábrany | zabrat | zabrat se | zabývat se | začarovat | začáteční | začátečník | začátek | zacelit se | začervenat se | zacházet | zacházka | zachmuřený | zachmuřit se | záchod | zachovat se | zachovávající | zachovávat | záchrana | zachránit | záchranka | záchranná akce | záchranná vesta | zachraňovat | zachumlat se | záchvat | zachvátit | zachvění | záchvěv | zachytit se | záchytka | začínající | začínat | zacinkat | začít | začlenění | začlenit | záclona | zaclonit | zacpat | záda | zadávit | zadek | zadnice | zádrhel | zadrhnout | zadrhnout se | zadřít se | zadrľet | zadrľovaný | záducha | zadumaný | zádumčivý | zadunět | zadusit | zadusit se | zafňukat | zafrkat | záhada | záhadnost | záhadný | zahájení | zahájit | zahajovací | zahákovat | zahálčivost | zahálčivý | zaháleč | zahalit | zahladit | záhlaví | zahlcení | zahleděný do dálky | zahlédnout | zahloubaný | zahnat | zahnat do úzkých | zahnívající | zahnívat | zahnout | zahodit | zahořklý | zahořknout | zahradit | zahradní besídka | zahraničí | zahřát | zahřát se | zahrávat si | zahřmění | zahrnout | zahrnutí | zahrnutý | zahryznout se | záhuba | zahučet | zahvízdat | záhy | záhyb | zahynout | zajatec | zaječení | zaječet | zájem | zajet | zájezd | zajiątění | zajíkání | zajímat se | zajímavý | zajisté | zajistit | zajistit si | zajít | zakaąlání | zakabonit se | zakalený | zákaz | zakázaný | zakázat | zakázka | zákazník | zákeřnost | zákeřný | základ | zakládat | zakládat se | zakladatel | základna | základní | základní nátěr | základní princip | základní prvek | základy | zaklapnout | zaklepat | zaklínat | zaklít | zákluz | zakňourat | zakódovat | zákon | zakončení | zakončit | zákoník | zákonitý | zákonnost | zákonný | zákonodárství | zákop | zakopnout | zakořeněný | zakoupit | zakousnout se | zakrátko | zakreslit | zakřičet | zakřivit | zakročit | zákrok | zakroutit | zákrut | zakrýt | zakulatit | zákusek | zakvičení | zakvičet | zalechtat | záľeh | zaľehnutí | záleľet | záleľitost | záleľitosti | zalepit | záletník | záliba | zalidněný | zalidnit | zaľít | záliv | zaloľení | zaloľit | záloľní | záludný | zamaątěný | zamazaný | zamazat | zámek | záměna | zaměnitelný | záměr | zaměřit | záměrně | záměrný | zaměstnanci | zaměstnání | zaměstnaný | zaměstnávat se | zamezit | zamíchat | zamilovaný | záminka | zamíření | zamířit | zamítnout | zamítnutí | zamknout | zamlčení | zamlčet | zamlčovat | zamľený | zamľít | zamlľený | zamlľit | zamluvit | zámoľný | zamořit | zamotat | zamotat se | zámotek | zamračený | zamračit se | zamrkat | zamručet | zamumlat | zamyąlený | zamýąlet | zanechat | zanedbaný | zanedbat | zanedbatelný | zanedlouho | zaneprázdněný | zaneřáděný | zanést | zanést do mapy | zánět | zanícení | zanícený | zánik | zaniknout | zaoblený | zaokrouhlit | zaostalost | zaostalý | zaostávající | zaostávat | zápach | zapáchat | Zapadákov | západka | zapadlý | zapadnout | zápal | zapálený | zápalnice | zápas | zápasiątě | zápasit | zapět | zapiątění | zapiątět | zápis | zapískat | zápisné | zápisník | zaplacená částka | zaplacení | zaplatit | záplava | zaplavení | zaplavit | zaplést | zaplést se | zápletka | zaplněnost | zapnout | zapocený | započít | zapojení | zapojit | zápolit | zapomenutí | zapomnění | zápor | záporná postava | záporný | záporný hrdina | zapovědět | zapráąit | zápraľka | zapření | zapříčinit | zapřísahat | zapřít | zapsat | zapsat si | zapudit | zapůjčit | zapůsobit | zapustit | zář | zařadit | zaraľený | zaráľka | zarazit | zardít se | zardousit | záře | zareagovat | zaregistrovat | zařehtat | záření | zářez | zářící | zařídit | zařídit se | zářit | zářivý | zařízení | zarľát | zarmoucený | zarmoutit | zármutek | zářný | zárodečný | zárodek | zarovnaný | zarovnat | zarputilý | zaručený | zaručit | zaručit se | záruka | zarůst | zarytost | zarytý | zas | zas a zas | zásada | zasadit | zásaditý | zásadní | zásadovost | zásadový | zásah | zasáhnout | zasahování | zasahovat | zasázet | zase | zasedání | zásek | zaseknout se | zasílatel | zasít | zaskočit | zaskřehotání | zaskřípání | zaskřípat | zaslat | zaslepený | zaslouľeně | zaslouľený | zaslouľit | zaslouľit si | zásluhou | zasluhovat | zasmuąilý | zasněný | zásoba | zásobárna | zaspat | zastánce | zastaralý | zastat | zastat se | zástava | zastavení | zastavit | zastavit se | zastávka | zástěna | zasténání | zastihnout | zastínit | zastiňovat | zastoupení | zastoupit | zastraąit | zastraąovat | zastrčený | zastrčit | zástrčka | zastřelit | zastřený | zastřít | zástup | zástupce | zastupovat | zasunout | zásuvka | zasvěcenec | zasvěcení | zasvěcený | zasvětit | zasviněný | zasyčet | zasypat | zasypávat | zatáčka | zátah | zatáhnout | zatáhnout se | zatajení | zatajit | zatajování | zátaras | zatarasit | zátěľ | zatelefonovat | zatemnit | zatíľení | zatíľit hypotékou | zatím | zatímco | zatímní | zátka | zatknout | zatmelit | zátočina | zatočit | zátoka | zatopení | zatopit | zatoulat se | zatraceně | zatracení | zatracený | zatratit | zatřepat | zatrpklý | zatuchlý | zatvrdnout | zatvrzelost | zatvrzelý | zatykač | zaúčtovat | zaujatost | zaujatý | zaujmout | zaujmout místo | zaútočit | zauzlit | zauzlit se | závada | zaváhat | zavalit | zavalitý | závaľnost | závaľný | závan | zavanout | zavařené ovoce | zavařenina | zavařovat | zavazadlo | zavázán | zavázat | závazek | zavdat | zavěąený | závěr | závěrečný klenák | závěrem | závěry | závěs | zavěsit | zavést | zavézt | závě» | závidět | zavinutí | záviset | závistivý | závit | závitek | zavlaľovat | závod | závodiątě | závodit | závodní jídelna | zavodnit | zavodňovat | závoj | zavolat | závora | zavrąit | závra» | zavřeątění | zavřený | zavrhnout | zavrhovat | zavřískat | zavřít | zavřít na závoru | zavrtět | zavrzání | zavrzat | zavzlykat | záznam | zaznamenání | zaznamenat | zaznamenávat | zaznívat | zazpívat | zázračný | zazvonění | zazvonit | za»ukat | zbabělec | zbabělý | zbabrat | zbarvení | zbásnit | zbavený | zbavit | zbavit iluzí | zbavit se | zbavit vnitřností | zbavující | zběh | zběhlost | zběhlý | zběhnout | zběľný | zběsilost | zbičovat | zbídačit | zbít | zblázněný | zblednout | zbohatlík | zbojník | zbořeniątě | zbourat | zbřídit | zbrkle | zbrklost | zbrklý | zbudovat | zbylí | zbylý | zbýt | zbytečnost | zbytečný | zbytek | zbytkový | zbytky | zcela | zčervenání | zčervenat | zcestovat | zchátralost | zchátralý | zchladit | zcizit | zdání | zdánlivý | zdařit se | zdát se | zdatnost | zdatný | zde | zděąení | zděąený | zdechlina | zděděný | zdědit | zdemolovat | zdeptat | zdlouhavý | zdobit | zdokonalení | zdokonalit | zdokonalit se | zdola | zdolat | zdravotní | zdravotní sestra | zdravotník | zdravý | zdravý rozum | zdrcený | zdrcující | zdrhnout | zdřímnout si | zdrľení | zdrľenlivost | zdrľenlivý | zdrľet | zdrľovat se | zdroj | zdrsnět | zdrsnit | zdrtit | zdůraznit | zdůrazňovat | zduřet | zdůvodnit | zdvihač | zdvihnout | zdvihnout se | zdvojení | zdvojit | zdvojit se | zdvojnásobit | zdvojnásobit se | zdvořilost | zdvořilý | ze začátku | zeąikmit | zeąílet | zeąiroka | zeď | zefýr | zejména | zelenáč | zelenavý | zelí | zeľloutnout | zem | zeman | země | zemědělec | zemědělská usedlost | zemědělské druľstvo | zemědělský | zemřelý | zemřít | zerav | zesílení | zesílit | zesílit se | zeslabení | zeslábnout | zesměąnění | zesnout | zesnulý | zestátnit | zestručnit | zesvětątění | zevloun | zevně | zevnějąek | zevnějąí | zevní | zevnitř | zevrubný | zfaląovat | zfilmovat | zhanobit | zharmonizovat | zhatit | zhltnout | zhmoľděnina | zhnisaný | zhodnotit | zhorąení | zhorąit | zhorąit se | zhořknout | zhotovení | zhoubný | zhroucení | zhroutit se | zhruba | zhrubnout | zhustit | zhustit se | zhýčkat | zhýralec | zhýralost | zhýralý | ziątný | zima | zimní | zimník | zintenzívnit | zintenzívnit se | zisk | získání | získat | získat převahu | získat zpět | získávání času | zjemnit | zjev | zjevení | zjevný | zjiątění | zjią»ovat | zjistit | zkaľení | zkaľený | zkamenělina | zkapalnět | zkáza | zkazit | zkazka | zklamání | zklamat | zklidnit | zkomolit | zkomplikovat | zkomponovat | zkonfiskovaný | zkonfiskovat | zkonstruovat | zkontrolovat | zkormoucený | zkorumpovaný | zkosit | zkostnatět | zkouąet | zkouąka | zkoumání | zkoumat | zkráąlit | zkrátit | zkrátka | zkříľit | zkřivení | zkrotit | zkrouąenost | zkroucení | zkroucený | zkruąit | zkrvavit | zkuąební | zkuąený | zkusit | zlá vůle | zlacení | zlákat | zlatíčko | zle | zlé tuąení | zlehčit | zlehčovat | zlehčující | zlehka | zľenątilost | zlepąení | zlepąit | zlepąit se | zlepąovat se | zlepąovatel | zletilý | zlevnit | zlézt | zlikvidovat | zloba | zlobení | zlobit | zlobit se | zločin | zločinec | zločinecký | zločinný | zloděj | zlodějina | zlodějství | zlom | zlomení | zlomenina | zlomit | zlomit se | zlomkovitý | zlomyslnost | zlomyslný | zlořečený | zlořečit | zlost | zlověstný | zlovolný | zlý | zlý duch | zmáčet | zmačkat | zmačkat se | zmáčknout | zmáčknutí | zmapovat | zmařit | zmást | zmatek | zmatení | zmatenost | zmatený | zmeąkat | změkčilost | změkčit | změkčovací prostředek | změkčovadlo | změknout | změna | zmenąení | zmenąit | zmenąit se | zmenąovat | změnit | změnit se | zmetek | změ» | zmíněný | zmínit se | zmínka | zmírnění | zmírnit | zmírnit se | zmítat | zmizet | zmocněnec | zmocnit | zmoľený | zmrazit | zmrskat | zmrzačit | zmrznout | zmuchlat | zmuchlat se | značka | značně | značný | znak | znaková abeceda | znalec | znalost | znalosti | znamenat | znamení | znamenitě | znamenitý | známka | známkovat | známost | známý | znárodnit | znát | znatelný | znázornění | znázornit | znechutit | znečiątění | znečiątěný | znečistit | znecitlivit | znehodnotit | zneklidnit | znemoľnit | znění | znepokojení | znepokojit | znepokojovat | znesvětit | znetvoření | znetvořený | znetvořit | zneuctít | zneuľít | zneuľití | zneuľívání | znevaľovat | zničení | zničit | zničující | znít | znovu | znovu nabýt | zobák | zobat | zobec | zobnutí | zobrazit | zobrazovací jednotka | zodpovědný | zohavit | zohyzdit | zóna | zoo | zoologická zahrada | zorat | zornice | zosobnění | zosobněný | zosobnit | zostřit | zostřit se | zostudit | zotavení | zotročit | zoubkování | zoubkovaný | zoufalec | zoufalství | zoufalý | zpackat | zpaměti | zpanikařený | zpáteční | zpáteční rychlost | zpečetit | zpětný | zpětný chod | zpětný ráz | zpěv | zpěvák | zpevnit | zpevnit se | zpěvný | zpívat | zplnomocněnec | zplodit | zpočátku | zpocený | zpola | zpoľdění | zpomalení | zpomalovač | zpopelnění | zpozdit | zpozorovat | zpraľit | zpráva | zpravidla | zpravodajská agentura | zpravodajská sluľba | zpřesnit | zpřetrhat | zpřísnit | zpřístupnit | zpronevěra | zpronevěřit | zpropadeně | zpropadený | zprostředkovaný | zprostředkovatel | zprudka opečený | zprvu | zpupný | způsob | způsob práce | způsobilost | způsobilý | způsobit | zpustlík | zpustlý | zpustoąit | zrada | zrádce | zradit | zrádný | zrak | zrakový | zralý | zranění | zranit | zřasit | zrát | zrcadlení | zrcadlit se | zředit | zredukovat | zřejmě | zřejmý | zřeknutí se | zrenovovat | zrentgenovat | zrestaurovat | zřetel | zřetelně | zřetelný | zrevidovat | zrezavělý | zrezivělý | zřícení | zřícenina | zříci se | zřídka | zřídlo | zřítit se | zřízení | zřizovatel | zrní | zrnko | zrno | zrod | zrodit | zrovna | zrovnoprávnit | zrození | zruąení | zruąit | zruąitelný | zručnost | zručný | zrůda | zrudnout | zruinovat | zrychlení | zrychlit se | zsinalost | zsinalý vzteky | ztělesněný | ztělesnit | ztěľka | ztenčit se | ztiąit se | ztichnout | ztlouci | ztlumit | ztopoření | ztracený | ztrápený | ztráta | ztratit | ztratit rovnováhu | ztratit se | ztratit vědomí | ztřeątěný | ztrestat | ztrhat | ztroskotanec | ztuhlý | ztuhnout | ztuhnutí | ztvárnění | ztvrdnout | zub | zubař | zubatý | zubní lékař | zubní protéza | zúčastněný | zúčtování | zúľení | zúľit | zúľit se | zuľitkovat | zuľovat se | zuľující se | zurčení | zurčet | zuřit | zuřivost | zuřivý | zúrodnit | zůstat | zůstatek | zůstávat | zvadlý | zvadnout | zvěd | zvedák | zvedat se | zvědavec | zvědavost | zvědavý | zvednout | zvednout se | zveličit | zveličování | zvenčí | zvenku | zveřejnění | zveřejnit | zvěrstvo | zvesela | zvěst | zvěstovatel | zvětąení | zvětąit | zvětąit se | zvětąovací sklo | zvětąování | zvětąovat se | zvětąující se | zvětřit | zvídavost | zvídavý | zvíře | zvířecí | zvířecký | zvířectvo | zvířena | zvířit | zvítězit | zvláątě | zvláątní | zvláątní člověk | zvláątnost | zvláą» | zvláčňovat | zvládnout | zvlhčit | zvlněný | zvolat | zvolený | zvolit | zvolna | zvon | zvonek | zvonění | zvonit | zvrácenost | zvrácený | zvracet | zvrat | zvrátit | zvrhlík | zvrhlost | zvrhlý | zvučet | zvučný | zvuk | zvýąení | zvýąit | zvýąit se | zvyąovat se | zvyk | zvyklost | zvyknout | zvyknout si | zvyky |
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |