Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym tíha

tíha - synonyma skupina 1: Nezařazeno

trápení, tlak, břemeno, tíseň, hmotnost, tíľe, břímě,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází tíha:

Tíha je fyzikální veličina, vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs.

Tíha tělesa na Zemi vzniká z gravitační síly, kterou Země přitahuje těleso, závisí však také na dalších silách působících na těleso - na setrvačných silách, které mohou vzniknout z pohybu podložky nebo závěsu vzhledem ke gravitačnímu poli Země. Tíha tělesa může být stejně velká jako gravitační síla vypočtená podle Newtonova gravitačního zákona, ale též větší nebo menší.

Směr tíhy se nazývá svislý směr.

Značka: G

Jednotka SI: newton, N

Další jednotky: viz Síla

Výpočet:

  • v případě, že je těleso vzhledem ke gravitačnímu poli Země v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu: G = m . g , kde m je hmotnost tělesa, g je gravitační zrychlení

Etikety spojené s :tíha

Synonymum slovník tíha :: Lexikon tíha :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) tíha :: tíha definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

Republic of Belarus :: sioncrónaínn :: Byelarus ::