Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym test

test - synonyma skupina 1: Nezařazeno

zkouąka, písemka,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází test:

Test nebo testování může mít více významů:

  • Experiment – test, který tvoří součást vědecké metody, která slouží k verifikaci nebo falzifikaci určité hypotézy
  • Dotazník – je způsob zjišťování informací a testování pomocí formuláře, užívá se např. při kvantitativním výzkumu
  • Testování hypotéz – statistická metoda ověřování hypotéz
  • Kontrola kvality – test, ověřující požadovanou kvalitu výrobku
  • Testování elektronických součástek – soubor měření parametrů elektronických součástek za účelem zjištění zda testovaná součástka odpovídá požadovaným parametrům. Testování se provádí na zařízení zvaném tester (ATE - Automatic Test Equipment)
  • Testování osazených desek (plošných spojů) - automatizované testování osazených PCB (Printed Circuit Board) se provádí AOI, ICT nebo FCT testery. AOI (Automatic Optical Inspection) srovnává testovanou desku s obrazem vzorové desky, dokáže odhalit chybějící, otočené, zaměněné či nezapájené součástky, jestliže je rozdíl viditelný. ICT (In Circuit Tester) dokáže elektricky změřit přítomnost a statické hodnoty součástek. FCT (FunCtional Tester) - funkční tester umí nastavit a připojit napájecí napětí a vstupní signály k měřené desce a měřit signály na výstupech. Umí také simulovat zásahy uživatele, změny režimů a otestovat tak opravdovou funkci celého nebo části elektronického zařízení
  • Softwarové testování – ověřování funkčnosti vytvořeného software (softwarové testování lze považovat za příklad kontroly kvality)
  • Alkohol tester – přístroje pro měření alkoholu v dechu testované osoby
  • Rozhodné testy - testy, které mají významné důsledky pro testovaného (např. přijímací zkoušky, řidičské zkoušky, pracovní pohovory apod.)

Etikety spojené s :test

Synonymum slovník test :: Lexikon test :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) test :: test definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

cannelloni :: thocsaineacha :: cannery ::