Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym trs

trs - synonyma skupina 1: Nezařazeno

hrozen,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází trs:

Trs je pevný, hustý shluk příbuzných rostlin mající k takovému habitu přizpůsobeno uspořádání kořenů, stonků i listů. Rostliny vyrůstající v trsu výrazně těží ze svého nahloučení oproti rostlinám rostoucím solitérně hlavně za nepříznivých podmínek. Při velkém suchu uvnitř trsu vždy zůstává nejvlhčeji, při požáru trsy pouze doutnají a střed nevyhoří, semena agresivních rostlin nemohou v trsu zakořenit, trs je v zemi uchycen mnoha kořeny a nelze jej tak snadno vyhrabat nebo vyplavit.

Trsy vytvářejí převážně druhy travin z čeledě lipnicovitých, některé druhy z čeledě šáchorovitých a další. Tyto klasické trsy vznikají odnožováním jednotlivých rostlin směrem ven z trsu, jejich velikost je závislá na druhů rostliny a kvalitě životních podmínek.

V závislosti na způsobu odnožování se trsy dělí na:

  • Hustě trsnaté – rostliny odnožují intravaginálně, dceřina odnož vyrůstá (téměř svisle) s matčinou odnoží ze stejné přízemní listové pochvy, obě odnože jsou k sobě natěsnány. Tyto trsy hůře snášejí sešlapávání. Rostliny to bývají silně inkrustované, tvrdé a z pícninářského hlediska jsou buď druhojakostní nebo přímo plevelné. Z druhů u nás rostoucích to jsou např. bezkolenec modrý, kostřava ovčí, metlice trsnatá, smilka tuhá.
  • Volně trsnaté – rostliny odnožují extravaginálně, dceřina odnož vyrůstá z mělce uložené odnožovací uzliny a proniká (téměř vodorovně) ještě pod povrchem ven z matčiny listové pochvy. Následně se nová odnož stočí a roste vzhůru, vyrůstá v určité vzdálenosti od matčiny odnože. Sešlapávání snášejí velmi dobře, toto naopak podporuje odnožování. Volně trsnaté trávy, mají rychlý vývin, dobrou konkurenční schopnost, většinou dobrou kvalitu píce a výnosnost, ale omezenou vytrvalost. Z druhů u nás rostoucích k ním patří např. bojínek luční, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava luční, kostřava rákosovitá, lipnice bahenní, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá, srha laločnatá, trojštět žlutavý.

Přímé výsledky hledání slova : trs:

Etikety spojené s :trs

Synonymum slovník trs :: Lexikon trs :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) trs :: trs definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

stampálaidís :: rip :: stampálaigí ::