Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym tvrzení

tvrzení - synonyma skupina 1: Nezařazeno

výrok, teze, prohláąení, ujiątění,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází tvrzení:

Slovo tvrzení má více významů.

  • V mezilidské komunikaci je tvrzení nějaká výpověď, kterou mluvčí předkládá jako pravdivou či vysoce pravděpodobnou.
  • Tvrzení (matematika) – v matematice jakákoli skutečnost, kterou lze dokázat. Významná tvrzení bývají nazývána věty, tvrzení pomocného charakteru bez většího vlastního významu lemmata.
  • Tvrzení (výrobní postup) – ve výrobě zvyšování pevnosti nebo tvrdosti nějaké látky či materiálu. Viz např. tvrzené sklo.
  • Zdravotní tvrzení – uvádí, naznačuje nebo ze něho vyplývá, že existuje souvislost mezi potravinou a zdravím.
  • Tvrzení (právo) - základní povinnost procesní strany (vedle dokazování)

Etikety spojené s :tvrzení

Synonymum slovník tvrzení :: Lexikon tvrzení :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) tvrzení :: tvrzení definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

rampion bellflower :: thírdhreachtaíteá :: campanula trachelium ::