Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym typ

typ - synonyma skupina 1: Nezařazeno

příklad, značka, druh, třída, charakter, vzor, odrůda, profil,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází typ:

Pojem typ může znamenat:

  • nomenklatorický typ v botanice
  • nomenklatorický typ v zoologii
  • nomenklatorický typ v fytocenologii
  • půdní typ – klasifikační jednotka v pedologii
  • ideální typ – odborný sociologický pojem
  • datový typ
  • typ (technika) – konstrukční jednotka některých strojů či přístrojů (např. u dopravních prostředků i jinde)
    • odvozené slovo : prototyp

Přímé výsledky hledání slova : typ:

Etikety spojené s :typ

Synonymum slovník typ :: Lexikon typ :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) typ :: typ definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

callithump :: siséalfaí :: callathump ::