Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym zastavení

zastavení - synonyma skupina 1: Nezařazeno

odklad, přeruąení, klid, zástava,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází zastavení:

Zastavení je obecné slovo s mnoha speciálními významy:

 • zastavení (silniční provoz) – v českých pravidlech silničního provozu termín pro uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k naložení nebo složení nákladu nebo nástupu či výstupu osob (zastavení na delší dobu se nazývá stání); viz též zákaz zastavení, zastavení v zastávce
 • zastavení vozidla – v českých pravidlech silničního provozu termín významově odlišný od „zastavení“ – označuje uvedení vozidla řidičem do klidu z důvodů „nezávislých na vůli řidiče“, čímž se myslí zejména situace v silničním provozu; v ostatních oborech dopravy (například drážní dopravě) a v jiných právních systémech mohou být pojmy související se zastavením definovány odlišně
 • zastavení vozidla, vydání pokynu řidiči vozidla k zastavení, popřípadě docílení jeho zastavení s pomocí donucovacích prostředků, viz též právo zastavit vozidlo
 • o technických aspektech zastavení dopravních prostředků, mechanických zařízení apod. pojednává článek brzda
 • zastavení řízení orgánu veřejné moci apod.
  • zastavení soudního řízení, viz soudní řízení
  • zastavení trestního řízení, zastavení trestního stíhání, viz podmíněné zastavení trestního stíhání, viz trestní řízení, trestní stíhání
  • zastavení správního řízení, viz správní řízení

Etikety spojené s :zastavení

Synonymum slovník zastavení :: Lexikon zastavení :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) zastavení :: zastavení definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

New England boiled dinner :: suaille :: boiled egg ::